هدر اصلی

نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت


نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه 5 آبان ماه با حضور وزیر نفت برگزار شد.
فرج صمدی دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 18:39
نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202010108303542573.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202010108590587783.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202010105868528701.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202010105964488503.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202010100676908725.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202010108785794831.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202010108163508012.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202010108353964033.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202010106583725384.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202010106491678506.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202010108827462073.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202010107108802514.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202010107163024455.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202010104892736350.jpg , نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet