هدر اصلی

نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی


نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه 5 آبان ماه برگزار شد.
فرج صمدی دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 18:47
نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور زاکانی https://cdn.icana.ir/d/019/202010100869992189.jpg , نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ح Icana
نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور زاکانی https://cdn.icana.ir/d/019/202010100581367464.jpg , نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ح Icana
نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور زاکانی https://cdn.icana.ir/d/019/202010100097079275.jpg , نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ح Icana
نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور زاکانی https://cdn.icana.ir/d/019/202010100362745849.jpg , نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ح Icana
نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور زاکانی https://cdn.icana.ir/d/019/202010107132214949.jpg , نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ح Icana
نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور زاکانی https://cdn.icana.ir/d/019/202010109612565032.jpg , نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ح Icana
نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور زاکانی https://cdn.icana.ir/d/019/202010102843958924.jpg , نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ح Icana
نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور زاکانی https://cdn.icana.ir/d/019/202010102346831251.jpg , نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ح Icana
نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور زاکانی https://cdn.icana.ir/d/019/202010106318645803.jpg , نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ح Icana
نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور زاکانی https://cdn.icana.ir/d/019/202010102036962969.jpg , نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ح Icana
نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور زاکانی https://cdn.icana.ir/d/019/202010106143140150.jpg , نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ح Icana
نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور زاکانی https://cdn.icana.ir/d/019/202010106230156125.jpg , نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ح Icana
نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور زاکانی https://cdn.icana.ir/d/019/202010102798146081.jpg , نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ح Icana
نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور زاکانی https://cdn.icana.ir/d/019/202010109027632306.jpg , نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ح Icana
نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور زاکانی https://cdn.icana.ir/d/019/202010100739027891.jpg , نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ح Icana
نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور زاکانی https://cdn.icana.ir/d/019/202010102457908025.jpg , نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ح Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet