هدر اصلی

نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با غلامرضا شریعتی


نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان امروز دوشنبه 5 آبان با حضور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان برگزار شد.
فرج صمدی دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 19:22
نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار https://cdn.icana.ir/d/019/202010106639635953.jpg , نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار Icana
نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار https://cdn.icana.ir/d/019/202010106278528970.jpg , نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار Icana
نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار https://cdn.icana.ir/d/019/202010106243498984.jpg , نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار Icana
نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار https://cdn.icana.ir/d/019/202010106441567468.jpg , نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار Icana
نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار https://cdn.icana.ir/d/019/202010106339458786.jpg , نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار Icana
نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار https://cdn.icana.ir/d/019/202010106546843756.jpg , نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار Icana
نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار https://cdn.icana.ir/d/019/202010102791640285.jpg , نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار Icana
نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار https://cdn.icana.ir/d/019/202010100767869863.jpg , نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار Icana
نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار https://cdn.icana.ir/d/019/202010103451063126.jpg , نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار Icana
نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار https://cdn.icana.ir/d/019/202010102309876370.jpg , نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار Icana
نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار https://cdn.icana.ir/d/019/202010101416526237.jpg , نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار Icana
نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار https://cdn.icana.ir/d/019/202010101129722165.jpg , نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار Icana
نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار https://cdn.icana.ir/d/019/202010103593419026.jpg , نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با استاندار Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet