هدر اصلی

نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا


نشست نمایندگان استان تهران و ستاد کرونا امروز دوشنبه 5 آبان ماه برگزار شد.
فرج صمدی دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 19:25
نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا https://cdn.icana.ir/d/019/202010104181719289.jpg , نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا Icana
نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا https://cdn.icana.ir/d/019/202010102114974238.jpg , نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا Icana
نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا https://cdn.icana.ir/d/019/202010101979885197.jpg , نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا Icana
نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا https://cdn.icana.ir/d/019/202010104106069426.jpg , نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا Icana
نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا https://cdn.icana.ir/d/019/202010102059075325.jpg , نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا Icana
نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا https://cdn.icana.ir/d/019/202010104254387877.jpg , نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا Icana
نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا https://cdn.icana.ir/d/019/202010103879306165.jpg , نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا Icana
نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا https://cdn.icana.ir/d/019/202010103780551418.jpg , نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا Icana
نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا https://cdn.icana.ir/d/019/202010103710677776.jpg , نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا Icana
نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا https://cdn.icana.ir/d/019/202010102248758972.jpg , نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا Icana
نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا https://cdn.icana.ir/d/019/202010104594277394.jpg , نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا Icana
نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا https://cdn.icana.ir/d/019/202010104700857990.jpg , نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا Icana
نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا https://cdn.icana.ir/d/019/202010104784147371.jpg , نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا Icana
نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا https://cdn.icana.ir/d/019/202010104027624617.jpg , نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا Icana
نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا https://cdn.icana.ir/d/019/202010103949179808.jpg , نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا Icana
نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا https://cdn.icana.ir/d/019/202010104012556031.jpg , نشست نمایندگان استان تهران با ستاد کرونا Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet