خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی

دیدار احمد نادری رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای اسلامی با سفیر پاکستان


احمد نادری رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای اسلامی با سفیر پاکستان دیدار و گفت وگو کرد.
پنج‌شنبه 8 آبان 1399 ساعت 15:48
دیدار احمد نادری رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای اسلامی با سفیر پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010108336413762.jpg , سفیر پاکستان, احمد نادری, رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای ا Icana
دیدار احمد نادری رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای اسلامی با سفیر پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010108014436019.jpg , سفیر پاکستان, احمد نادری, رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای ا Icana
دیدار احمد نادری رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای اسلامی با سفیر پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010108261881877.jpg , سفیر پاکستان, احمد نادری, رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای ا Icana
دیدار احمد نادری رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای اسلامی با سفیر پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010102903795656.jpg , سفیر پاکستان, احمد نادری, رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای ا Icana
دیدار احمد نادری رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای اسلامی با سفیر پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010108631560027.jpg , سفیر پاکستان, احمد نادری, رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای ا Icana
دیدار احمد نادری رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای اسلامی با سفیر پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010109914134210.jpg , سفیر پاکستان, احمد نادری, رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای ا Icana
دیدار احمد نادری رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای اسلامی با سفیر پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010108132941716.jpg , سفیر پاکستان, احمد نادری, رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای ا Icana
دیدار احمد نادری رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای اسلامی با سفیر پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010102969756374.jpg , سفیر پاکستان, احمد نادری, رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای ا Icana
دیدار احمد نادری رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای اسلامی با سفیر پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010109862893539.jpg , سفیر پاکستان, احمد نادری, رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای ا Icana
دیدار احمد نادری رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای اسلامی با سفیر پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010103135403489.jpg , سفیر پاکستان, احمد نادری, رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس مجلس شورای ا Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet