هدر اصلی

نشست مجمع نمایندگان تهران با ستاد مقابله با کرونا تهران


نشست مجمع نمایندگان تهران امروز با ستاد مقابله با کرونا تهران برگزار شد.
پنج‌شنبه 8 آبان 1399 ساعت 16:05
نشست مجمع نمایندگان تهران با ستاد مقابله با کرونا تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202010106208658196.jpg , مجمع نمایندگان تهران, ستاد مقابله با کرونا تهران Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با ستاد مقابله با کرونا تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202010106825968534.jpg , مجمع نمایندگان تهران, ستاد مقابله با کرونا تهران Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با ستاد مقابله با کرونا تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202010106113816372.jpg , مجمع نمایندگان تهران, ستاد مقابله با کرونا تهران Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با ستاد مقابله با کرونا تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202010106733735326.jpg , مجمع نمایندگان تهران, ستاد مقابله با کرونا تهران Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با ستاد مقابله با کرونا تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202010103067817790.jpg , مجمع نمایندگان تهران, ستاد مقابله با کرونا تهران Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با ستاد مقابله با کرونا تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202010109271606869.jpg , مجمع نمایندگان تهران, ستاد مقابله با کرونا تهران Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با ستاد مقابله با کرونا تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202010107998426169.jpg , مجمع نمایندگان تهران, ستاد مقابله با کرونا تهران Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با ستاد مقابله با کرونا تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202010102429824854.jpg , مجمع نمایندگان تهران, ستاد مقابله با کرونا تهران Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با ستاد مقابله با کرونا تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202010108134762656.jpg , مجمع نمایندگان تهران, ستاد مقابله با کرونا تهران Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با ستاد مقابله با کرونا تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202010108066193322.jpg , مجمع نمایندگان تهران, ستاد مقابله با کرونا تهران Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با ستاد مقابله با کرونا تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202010100622014420.jpg , مجمع نمایندگان تهران, ستاد مقابله با کرونا تهران Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با ستاد مقابله با کرونا تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202010100785848179.jpg , نشست مجمع نمایندگان تهران با ستاد مقابله با کرونا Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با ستاد مقابله با کرونا تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202010109081567056.jpg , نشست مجمع نمایندگان تهران با ستاد مقابله با کرونا Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با ستاد مقابله با کرونا تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202010108872691448.jpg , نشست مجمع نمایندگان تهران با ستاد مقابله با کرونا Icana
نشست مجمع نمایندگان تهران با ستاد مقابله با کرونا تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202010108971446196.jpg , نشست مجمع نمایندگان تهران با ستاد مقابله با کرونا Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet