هدر اصلی

برگزاری نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جهانی IPU


نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جهانی IPU امروز برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد جمعه 9 آبان 1399 ساعت 12:32
نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/202010108323040081.jpg , نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جها Icana
نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/202010108317636520.jpg , نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جها Icana
نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/202010105726349211.jpg , نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جها Icana
نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/202010105768087067.jpg , نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جها Icana
نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/202010106527566975.jpg , نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جها Icana
نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/202010106146895373.jpg , نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جها Icana
نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/202010106230557414.jpg , نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جها Icana
نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/202010105610079471.jpg , نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جها Icana
نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/202010106383906767.jpg , نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جها Icana
نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/202010106092859756.jpg , نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جها Icana
نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/202010106454153069.jpg , نشست گروه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المجالس جها Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet