هدر اصلی

ظهر امروز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹ برگزار شد:

جلسه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درمورد ساماندهی پردیس مجلس


جلسه علی نیکزاد ثمری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹ درمورد ساماندهی پردیس مجلس به روایت دوربین خبرگزاری خانه ملت.
حمیدرضا راهل شنبه 10 آبان 1399 ساعت 15:25
جلسه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درمورد ساماندهی پردیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010109359635947.jpg Icana
جلسه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درمورد ساماندهی پردیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010102897486737.jpg Icana
جلسه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درمورد ساماندهی پردیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010105783821120.jpg Icana
جلسه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درمورد ساماندهی پردیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010108795256137.jpg Icana
جلسه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درمورد ساماندهی پردیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010105677240524.jpg Icana
جلسه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درمورد ساماندهی پردیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010103773698183.jpg Icana
جلسه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درمورد ساماندهی پردیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010106040397134.jpg Icana
جلسه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درمورد ساماندهی پردیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010109129531641.jpg Icana
جلسه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درمورد ساماندهی پردیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010103290172579.jpg Icana
جلسه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درمورد ساماندهی پردیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010103164213693.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet