هدر اصلی

دیدار محمد حسن آصفری با سفیر بوسنی در تهران


دیدار محمد حسن آصفری با سفیر بوسنی در تهران امروز 5 آذر ماه 1399 برگزار شد.
حمیدرضا راهل چهارشنبه 5 آذر 1399 ساعت 14:01
دیدار محمد حسن آصفری با سفیر بوسنی در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202011102418636489.jpg Icana
دیدار محمد حسن آصفری با سفیر بوسنی در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202011104405467518.jpg Icana
دیدار محمد حسن آصفری با سفیر بوسنی در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202011104211449379.jpg Icana
دیدار محمد حسن آصفری با سفیر بوسنی در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202011107650054552.jpg Icana
دیدار محمد حسن آصفری با سفیر بوسنی در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202011108173050870.jpg Icana
دیدار محمد حسن آصفری با سفیر بوسنی در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202011104590306593.jpg Icana
دیدار محمد حسن آصفری با سفیر بوسنی در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202011104095179638.jpg Icana
دیدار محمد حسن آصفری با سفیر بوسنی در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202011108799305034.jpg Icana
دیدار محمد حسن آصفری با سفیر بوسنی در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202011105633380324.jpg Icana
دیدار محمد حسن آصفری با سفیر بوسنی در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202011107728499361.jpg Icana
دیدار محمد حسن آصفری با سفیر بوسنی در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202011105194946510.jpg Icana
دیدار محمد حسن آصفری با سفیر بوسنی در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202011104971164525.jpg Icana
دیدار محمد حسن آصفری با سفیر بوسنی در تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202011105176127209.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet