هدر اصلی

نظارت میدانی رئیس مجلس در استان چهارمحال و بختیاری


نظارت میدانی دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در استان چهارمحال و بختیاری از زاویه دوربین خانه ملت. «این گزارش در حال تکمیل است...»
چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 10:27
نظارت میدانی رئیس مجلس در استان چهارمحال و بختیاری https://cdn.icana.ir/d/019/202101104658874581.jpg Icana
نظارت میدانی رئیس مجلس در استان چهارمحال و بختیاری https://cdn.icana.ir/d/019/202101104771231398.jpg Icana
نظارت میدانی رئیس مجلس در استان چهارمحال و بختیاری https://cdn.icana.ir/d/019/202101105287364702.jpg Icana
نظارت میدانی رئیس مجلس در استان چهارمحال و بختیاری https://cdn.icana.ir/d/019/202101103900282144.jpg Icana
نظارت میدانی رئیس مجلس در استان چهارمحال و بختیاری https://cdn.icana.ir/d/019/202101104845576953.jpg Icana
نظارت میدانی رئیس مجلس در استان چهارمحال و بختیاری https://cdn.icana.ir/d/019/202101102242025514.jpg Icana
نظارت میدانی رئیس مجلس در استان چهارمحال و بختیاری https://cdn.icana.ir/d/019/202101104769859355.jpg Icana
نظارت میدانی رئیس مجلس در استان چهارمحال و بختیاری https://cdn.icana.ir/d/019/202101104883334150.jpg Icana
نظارت میدانی رئیس مجلس در استان چهارمحال و بختیاری https://cdn.icana.ir/d/019/202101105384002088.jpg Icana
نظارت میدانی رئیس مجلس در استان چهارمحال و بختیاری https://cdn.icana.ir/d/019/202101105133761284.jpg Icana
نظارت میدانی رئیس مجلس در استان چهارمحال و بختیاری https://cdn.icana.ir/d/019/202101106227795833.jpg Icana
نظارت میدانی رئیس مجلس در استان چهارمحال و بختیاری https://cdn.icana.ir/d/019/202101102212015874.jpg Icana
نظارت میدانی رئیس مجلس در استان چهارمحال و بختیاری https://cdn.icana.ir/d/019/202101106619274559.jpg Icana
نظارت میدانی رئیس مجلس در استان چهارمحال و بختیاری https://cdn.icana.ir/d/019/202101101153890722.jpg Icana
نظارت میدانی رئیس مجلس در استان چهارمحال و بختیاری https://cdn.icana.ir/d/019/202101105326534757.jpg Icana
نظارت میدانی رئیس مجلس در استان چهارمحال و بختیاری https://cdn.icana.ir/d/019/202101101036875662.jpg Icana
نظارت میدانی رئیس مجلس در استان چهارمحال و بختیاری https://cdn.icana.ir/d/019/202101100852968236.jpg Icana
دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202101101559848748.jpg Icana
دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202101106459721917.jpg Icana
دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202101101536406045.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet