هدر اصلی

نشست خبری سخنگوی هیات رئیسه مجلس


نشست خبری محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس امروز شنبه 27 دی ماه ۱۳۹۹ از زاویه دوربین خبرگزاری خانه ملت.
فرج صمدی شنبه 27 دی 1399 ساعت 13:51
نشست خبری27 دی ماه 99 محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202101100566635375.jpg , محمدحسین فرهنگی Icana
نشست خبری27 دی ماه 99 محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202101108124529060.jpg , محمدحسین فرهنگی Icana
نشست خبری27 دی ماه 99 محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202101108232972953.jpg , محمدحسین فرهنگی Icana
نشست خبری27 دی ماه 99 محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202101103681812866.jpg , محمدحسین فرهنگی Icana
نشست خبری27 دی ماه 99 محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202101105043952039.jpg , محمدحسین فرهنگی Icana
نشست خبری27 دی ماه 99 محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202101103796778299.jpg , محمدحسین فرهنگی Icana
نشست خبری27 دی ماه 99 محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202101100011158818.jpg , محمدحسین فرهنگی Icana
نشست خبری27 دی ماه 99 محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202101103518774367.jpg , محمدحسین فرهنگی Icana
نشست خبری27 دی ماه 99 محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202101107882300434.jpg , محمدحسین فرهنگی Icana
نشست خبری27 دی ماه 99 محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202101109492975760.jpg , محمدحسین فرهنگی Icana
نشست خبری27 دی ماه 99 محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202101108483772746.jpg , محمدحسین فرهنگی Icana
نشست خبری27 دی ماه 99 محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202101100159477269.jpg , محمدحسین فرهنگی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet