هدر اصلی

نشست مشترک بابک نگاهداری با دبیران کمیسیون های مجلس شورای اسلامی


نشست مشترک بابک نگاهداری، رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی با دبیران کمیسیون های مجلس چهارشنبه یکم بهمن ماه برگزار شد.
مجید حسینی چهارشنبه 1 بهمن 1399 ساعت 10:29
نشست مشترک بابک نگاهداری با دبیران کمیسیون های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202101109581257659.jpg Icana
نشست مشترک بابک نگاهداری با دبیران کمیسیون های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202101102751026573.jpg Icana
نشست مشترک بابک نگاهداری با دبیران کمیسیون های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202101103681780935.jpg Icana
نشست مشترک بابک نگاهداری با دبیران کمیسیون های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202101109915533163.jpg Icana
نشست مشترک بابک نگاهداری با دبیران کمیسیون های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202101103218378940.jpg Icana
نشست مشترک بابک نگاهداری با دبیران کمیسیون های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202101103105463134.jpg Icana
نشست مشترک بابک نگاهداری با دبیران کمیسیون های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202101103507748984.jpg Icana
نشست مشترک بابک نگاهداری با دبیران کمیسیون های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202101103934071366.jpg Icana
نشست مشترک بابک نگاهداری با دبیران کمیسیون های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202101106659581037.jpg Icana
نشست مشترک بابک نگاهداری با دبیران کمیسیون های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202101105660957862.jpg Icana
نشست مشترک بابک نگاهداری با دبیران کمیسیون های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202101106851500641.jpg Icana
نشست مشترک بابک نگاهداری با دبیران کمیسیون های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202101105763811863.jpg Icana
نشست مشترک بابک نگاهداری با دبیران کمیسیون های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202101103798237006.jpg Icana
نشست مشترک بابک نگاهداری با دبیران کمیسیون های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202101100015965006.jpg Icana
نشست مشترک بابک نگاهداری با دبیران کمیسیون های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202101109427535646.jpg Icana
نشست مشترک بابک نگاهداری با دبیران کمیسیون های مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202101103596255597.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet