هدر اصلی

چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ در پژوهشگاه رویان برگزار شد:

نشست مشترک فراکسیون زنان مجلس، پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی و مرکز ناباروری ابن سینا


نشست مشترک فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و پژوهشگاه ناباروری رویان جهاد دانشگاهی و مرکز ناباروری ابن سینا چهارشنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.
حمیدرضا راهل چهارشنبه 1 بهمن 1399 ساعت 16:20
نشست مشترک فراکسیون زنان مجلس و پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی و مرکز ناباروری ابن سینا https://cdn.icana.ir/d/019/202101108766210709.jpg Icana
نشست مشترک فراکسیون زنان مجلس و پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی و مرکز ناباروری ابن سینا https://cdn.icana.ir/d/019/202101103785401350.jpg Icana
نشست مشترک فراکسیون زنان مجلس و پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی و مرکز ناباروری ابن سینا https://cdn.icana.ir/d/019/202101105694196821.jpg Icana
نشست مشترک فراکسیون زنان مجلس و پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی و مرکز ناباروری ابن سینا https://cdn.icana.ir/d/019/202101109599400903.jpg Icana
نشست مشترک فراکسیون زنان مجلس و پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی و مرکز ناباروری ابن سینا https://cdn.icana.ir/d/019/202101105129537899.jpg Icana
نشست مشترک فراکسیون زنان مجلس و پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی و مرکز ناباروری ابن سینا https://cdn.icana.ir/d/019/202101103910614917.jpg Icana
نشست مشترک فراکسیون زنان مجلس و پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی و مرکز ناباروری ابن سینا https://cdn.icana.ir/d/019/202101109058748358.jpg Icana
نشست مشترک فراکسیون زنان مجلس و پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی و مرکز ناباروری ابن سینا https://cdn.icana.ir/d/019/202101104941983772.jpg Icana
نشست مشترک فراکسیون زنان مجلس و پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی و مرکز ناباروری ابن سینا https://cdn.icana.ir/d/019/202101100424282669.jpg Icana
نشست مشترک فراکسیون زنان مجلس و پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی و مرکز ناباروری ابن سینا https://cdn.icana.ir/d/019/202101105309718731.jpg Icana
نشست مشترک فراکسیون زنان مجلس و پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی و مرکز ناباروری ابن سینا https://cdn.icana.ir/d/019/202101102649146697.jpg Icana
نشست مشترک فراکسیون زنان مجلس و پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی و مرکز ناباروری ابن سینا https://cdn.icana.ir/d/019/202101108465296773.jpg Icana
نشست مشترک فراکسیون زنان مجلس و پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی و مرکز ناباروری ابن سینا https://cdn.icana.ir/d/019/202101108863847478.jpg Icana
نشست مشترک فراکسیون زنان مجلس و پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی و مرکز ناباروری ابن سینا https://cdn.icana.ir/d/019/202101107084063661.jpg Icana
نشست مشترک فراکسیون زنان مجلس و پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی و مرکز ناباروری ابن سینا https://cdn.icana.ir/d/019/202101106983631946.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet