هدر اصلی

نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با حضور استاندار استان مرکزی


نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با حضور استاندار استان مرکزی برگزار شد.
فرج صمدی شنبه 4 بهمن 1399 ساعت 17:18
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با حضور استاندار استان مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202101103969094530.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با حضور استاندار استان مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202101102382773528.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با حضور استاندار استان مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202101102228901577.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با حضور استاندار استان مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202101100842148395.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با حضور استاندار استان مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202101104045717919.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با حضور استاندار استان مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202101102684068673.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با حضور استاندار استان مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202101103754298249.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با حضور استاندار استان مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202101103263776801.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با حضور استاندار استان مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202101101370268883.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با حضور استاندار استان مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202101104638128556.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با حضور استاندار استان مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202101101780194250.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با حضور استاندار استان مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202101100595447856.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet