هدر اصلی

پنجمین نشست علنی نوبت ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی


نشست علنی نوبت ظهر سه‌شنبه ۵ اسفندماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور از زاویه دوربین خانه ملت.
فرج صمدی سه‌شنبه 5 اسفند 1399 ساعت 17:08
نشست علنی ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102109645522681.jpg Icana
نشست علنی ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102109325221905.jpg Icana
نشست علنی ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102103121804847.jpg Icana
نشست علنی ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102109758065827.jpg Icana
نشست علنی ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102109772040556.jpg Icana
نشست علنی ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102109514905552.jpg Icana
نشست علنی ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102102868800912.jpg Icana
نشست علنی ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102109233547686.jpg Icana
نشست علنی ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102109411678892.jpg Icana
نشست علنی ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102109925430566.jpg Icana
نشست علنی ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102100043936391.jpg Icana
نشست علنی ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102100305316321.jpg Icana
نشست علنی ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102100020790850.jpg Icana
نشست علنی ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102106689342316.jpg Icana
نشست علنی ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102106311465659.jpg Icana
نشست علنی ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102106604934957.jpg Icana
نشست علنی ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102107826596143.jpg Icana
نشست علنی ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102100700707971.jpg Icana
نشست علنی ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102106115819461.jpg Icana
نشست علنی ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102101026102132.jpg Icana
نشست علنی ظهر ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102100721646273.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet