شعار سال ۱۴۰۰ / تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها

یازدهمین نشست علنی نوبت ظهر ۱۰ اسفند مجلس شورای اسلامی


نشست علنی نوبت ظهر یکشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور از زاویه دوربین خانه ملت.
یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 17:11
یازدهمین نشست علنی نوبت ظهر ۱۰ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102102970750273.jpg Icana
یازدهمین نشست علنی نوبت ظهر ۱۰ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102102383252689.jpg Icana
یازدهمین نشست علنی نوبت ظهر ۱۰ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102104094075704.jpg Icana
یازدهمین نشست علنی نوبت ظهر ۱۰ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102102882243659.jpg Icana
یازدهمین نشست علنی نوبت ظهر ۱۰ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102102497003388.jpg Icana
یازدهمین نشست علنی نوبت ظهر ۱۰ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102102853362554.jpg Icana
یازدهمین نشست علنی نوبت ظهر ۱۰ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102109147424332.jpg Icana
یازدهمین نشست علنی نوبت ظهر ۱۰ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102102267914597.jpg Icana
یازدهمین نشست علنی نوبت ظهر ۱۰ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102109085749197.jpg Icana
یازدهمین نشست علنی نوبت ظهر ۱۰ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102100114103009.jpg Icana
یازدهمین نشست علنی نوبت ظهر ۱۰ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102105546992414.jpg Icana
یازدهمین نشست علنی نوبت ظهر ۱۰ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102106144738131.jpg Icana
یازدهمین نشست علنی نوبت ظهر ۱۰ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102106209394542.jpg Icana
یازدهمین نشست علنی نوبت ظهر ۱۰ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102106028468391.jpg Icana
یازدهمین نشست علنی نوبت ظهر ۱۰ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202102105897664933.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet