خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی

امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون کشاورزی مجلس و دانشگاه تهران


امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون کشاورزی مجلس و دانشگاه تهران از زاویه دوربین خانه ملت.
فرج صمدی سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 14:30
امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون کشاورزی مجلس و دانشگاه تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202103105489769639.jpg Icana
امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون کشاورزی مجلس و دانشگاه تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202103101128171522.jpg Icana
امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون کشاورزی مجلس و دانشگاه تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202103105894932367.jpg Icana
امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون کشاورزی مجلس و دانشگاه تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202103105576477295.jpg Icana
امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون کشاورزی مجلس و دانشگاه تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202103109356107347.jpg Icana
امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون کشاورزی مجلس و دانشگاه تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202103107653511263.jpg Icana
امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون کشاورزی مجلس و دانشگاه تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202103107985853770.jpg Icana
امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون کشاورزی مجلس و دانشگاه تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202103100644930991.jpg Icana
امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون کشاورزی مجلس و دانشگاه تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202103103360577838.jpg Icana
امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون کشاورزی مجلس و دانشگاه تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202103103441258604.jpg Icana
امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون کشاورزی مجلس و دانشگاه تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202103108421306308.jpg Icana
امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون کشاورزی مجلس و دانشگاه تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202103107509079416.jpg Icana
امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون کشاورزی مجلس و دانشگاه تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202103105606948099.jpg Icana
امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون کشاورزی مجلس و دانشگاه تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202103105318137044.jpg Icana
امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون کشاورزی مجلس و دانشگاه تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202103105837065294.jpg Icana
امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون کشاورزی مجلس و دانشگاه تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202103105897436121.jpg Icana
امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون کشاورزی مجلس و دانشگاه تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202103105784170585.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet