شعار سال ۱۴۰۰ / تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها

بیست و دومین نشست علنی نوبت ظهر ۱۶ اسفند مجلس شورای اسلامی


بیست و دومین نشست علنی نوبت صبح ۱۶ اسفند مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور از زاویه دوربین خانه ملت.
حمیدرضا راهل , محسن نوروزی‌فرد شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 18:52
بیست و دومین نشست علنی نوبت ظهر ۱۶ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202103108927238109.jpg Icana
بیست و سومین نشست علنی نوبت عصر ۱۶ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202103108227110110.jpg Icana
بیست و دومین نشست علنی نوبت ظهر ۱۶ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202103104765323209.jpg Icana
بیست و سومین نشست علنی نوبت عصر ۱۶ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202103108069102513.jpg Icana
بیست و دومین نشست علنی نوبت ظهر ۱۶ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202103108218253553.jpg Icana
بیست و سومین نشست علنی نوبت عصر ۱۶ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202103107967739150.jpg Icana
بیست و دومین نشست علنی نوبت ظهر ۱۶ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202103104690791324.jpg Icana
بیست و دومین نشست علنی نوبت ظهر ۱۶ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202103108378310776.jpg Icana
بیست و دومین نشست علنی نوبت ظهر ۱۶ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202103105270276730.jpg Icana
بیست و دومین نشست علنی نوبت ظهر ۱۶ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202103105245209823.jpg Icana
بیست و دومین نشست علنی نوبت ظهر ۱۶ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202103108449315980.jpg Icana
بیست و دومین نشست علنی نوبت ظهر ۱۶ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202103108150914580.jpg Icana
بیست و دومین نشست علنی نوبت ظهر ۱۶ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202103104091938794.jpg Icana
بیست و سومین نشست علنی نوبت عصر ۱۶ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202103100779832664.jpg Icana
بیست و دومین نشست علنی نوبت ظهر ۱۶ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202103101134245519.jpg Icana
بیست و سومین نشست علنی نوبت عصر ۱۶ اسفند مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202103100930573402.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet