هدر اصلی

عصر امروز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۹ در تالار مشروطه برگزار شد:

اولین یادواره مرحومه خانم دکتر فاطمه رهبر با حضور رئیس مجلس


اولین یادواره مرحومه خانم دکتر فاطمه رهبر یکشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۹ با حضور دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
مجید حسینی یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 18:19
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103104117363081.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103104035936997.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103106929351615.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103106033664687.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103105948139349.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103107496352926.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103104224875325.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103106854819730.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103106649298057.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103101568775252.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103104881873892.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103104303320134.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103106602715629.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103109661976334.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103106767431095.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103109077832685.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103108917961792.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103105816434207.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103106092761171.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103107435699936.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103101476914704.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103104966094922.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103109007959043.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103107060900392.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103109231741028.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103105909226404.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103100769880272.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103108839330653.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103108749333402.jpg Icana
اولین یادواره مرحومه خانم دکتر رهبر با حضور رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202103108653373600.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet