هدر اصلی

نظارت میدانی رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از استان کردستان


نظارت میدانی رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از استان کردستان از زاویه دوربین خانه ملت.
سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 13:42
نظارت میدانی رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از استان کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/202103102625546294.jpg Icana
نظارت میدانی رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از استان کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/202103100444423694.jpg Icana
نظارت میدانی رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از استان کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/202103102736598802.jpg Icana
نظارت میدانی رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از استان کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/202103103276023320.jpg Icana
نظارت میدانی رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از استان کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/202103100674950997.jpg Icana
بازدید رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از پروژه آب بندان پخش سیلاب و آبخیزداری قروه کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/202103104528413929.jpg Icana
بازدید رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از پروژه آب بندان پخش سیلاب و آبخیزداری قروه کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/202103106962007147.jpg Icana
بازدید رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از پروژه آب بندان پخش سیلاب و آبخیزداری قروه کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/202103101968072478.jpg Icana
بازدید رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از پروژه آب بندان پخش سیلاب و آبخیزداری قروه کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/202103101881615491.jpg Icana
بازدید رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از شرکت دامپروری و کشاورزی شیر و دام دشت گل کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/202103100549974666.jpg Icana
بازدید رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از شرکت دامپروری و کشاورزی شیر و دام دشت گل کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/202103109277714948.jpg Icana
بازدید رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از شرکت دامپروری و کشاورزی شیر و دام دشت گل کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/202103109472615828.jpg Icana
بازدید رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از شرکت دامپروری و کشاورزی شیر و دام دشت گل کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/202103108034572932.jpg Icana
بازدید رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از شرکت دامپروری و کشاورزی شیر و دام دشت گل کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/202103106250846253.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet