هدر اصلی

عصر امروز دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ برگزار شد:

حضور دکتر محمد باقر قالیباف در نشست هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین


دکتر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز 16 فروردین ماه 1400 در نشست هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین حضور یافت.
فرج صمدی دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 20:03
حضور دکتر محمد باقر قالیباف در نشست هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202104106478020753.jpg Icana
حضور دکتر محمد باقر قالیباف در نشست هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202104106450071296.jpg Icana
حضور دکتر محمد باقر قالیباف در نشست هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202104101748364443.jpg Icana
حضور دکتر محمد باقر قالیباف در نشست هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202104104968416253.jpg Icana
حضور دکتر محمد باقر قالیباف در نشست هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202104106294978236.jpg Icana
حضور دکتر محمد باقر قالیباف در نشست هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202104109266512013.jpg Icana
حضور دکتر محمد باقر قالیباف در نشست هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202104101522912983.jpg Icana
حضور دکتر محمد باقر قالیباف در نشست هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202104100906720623.jpg Icana
حضور دکتر محمد باقر قالیباف در نشست هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202104101419127333.jpg Icana
حضور دکتر محمد باقر قالیباف در نشست هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202104100883988398.jpg Icana
حضور دکتر محمد باقر قالیباف در نشست هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202104106208626820.jpg Icana
حضور دکتر محمد باقر قالیباف در نشست هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202104104788513309.jpg Icana
حضور دکتر محمد باقر قالیباف در نشست هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202104105527964380.jpg Icana
حضور دکتر محمد باقر قالیباف در نشست هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202104102451083508.jpg Icana
حضور دکتر محمد باقر قالیباف در نشست هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202104102350279133.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet