هدر اصلی

بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند ساخت مدرسه علمیه شهید مدرس


جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز 21 فروردین ماه 1400 از روند ساخت مدرسه علمیه شهید مدرس بازدید کردند.
محسن نوروزی‌فرد شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 15:58
بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند ساخت مدرسه علمیه شهید مدرس https://cdn.icana.ir/d/019/202104106853596675.jpg Icana
بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند ساخت مدرسه علمیه شهید مدرس https://cdn.icana.ir/d/019/202104103805512368.jpg Icana
بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند ساخت مدرسه علمیه شهید مدرس https://cdn.icana.ir/d/019/202104103030162163.jpg Icana
بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند ساخت مدرسه علمیه شهید مدرس https://cdn.icana.ir/d/019/202104103091837298.jpg Icana
بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند ساخت مدرسه علمیه شهید مدرس https://cdn.icana.ir/d/019/202104102792964439.jpg Icana
بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند ساخت مدرسه علمیه شهید مدرس https://cdn.icana.ir/d/019/202104106232187084.jpg Icana
بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند ساخت مدرسه علمیه شهید مدرس https://cdn.icana.ir/d/019/202104103601295003.jpg Icana
بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند ساخت مدرسه علمیه شهید مدرس https://cdn.icana.ir/d/019/202104103722222986.jpg Icana
بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند ساخت مدرسه علمیه شهید مدرس https://cdn.icana.ir/d/019/202104106269993673.jpg Icana
بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند ساخت مدرسه علمیه شهید مدرس https://cdn.icana.ir/d/019/202104103057658411.jpg Icana
بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند ساخت مدرسه علمیه شهید مدرس https://cdn.icana.ir/d/019/202104103164611666.jpg Icana
بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند ساخت مدرسه علمیه شهید مدرس https://cdn.icana.ir/d/019/202104101527974004.jpg Icana
بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند ساخت مدرسه علمیه شهید مدرس https://cdn.icana.ir/d/019/202104101432945851.jpg Icana
بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند ساخت مدرسه علمیه شهید مدرس https://cdn.icana.ir/d/019/202104106242731583.jpg Icana
بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند ساخت مدرسه علمیه شهید مدرس https://cdn.icana.ir/d/019/202104106169411680.jpg Icana
بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند ساخت مدرسه علمیه شهید مدرس https://cdn.icana.ir/d/019/202104106575592744.jpg Icana
بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند ساخت مدرسه علمیه شهید مدرس https://cdn.icana.ir/d/019/202104107093616847.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet