هدر اصلی

نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی


نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی یکشنبه 29 فروردین ماه برگزار شد.
فرج صمدی یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 16:53
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202104100695621366.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202104104577482597.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202104107624257349.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202104105438238986.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202104100810773129.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202104104250288013.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202104101064367868.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202104107826052428.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202104101375592192.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202104101480309491.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202104104169793577.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202104104400655700.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet