هدر اصلی

نشست خبری رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده


نشست خبری امیرحسین بانکی پورفرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 17:14
نشست خبری امیرحسین بانکی پورفرد رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده https://cdn.icana.ir/d/019/202104109429018856.jpg Icana
نشست خبری امیرحسین بانکی پورفرد رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده https://cdn.icana.ir/d/019/202104109371704449.jpg Icana
نشست خبری امیرحسین بانکی پورفرد رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده https://cdn.icana.ir/d/019/202104109911240153.jpg Icana
نشست خبری امیرحسین بانکی پورفرد رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده https://cdn.icana.ir/d/019/202104109840083735.jpg Icana
نشست خبری امیرحسین بانکی پورفرد رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده https://cdn.icana.ir/d/019/202104109846099897.jpg Icana
نشست خبری امیرحسین بانکی پورفرد رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده https://cdn.icana.ir/d/019/202104109255736755.jpg Icana
نشست خبری امیرحسین بانکی پورفرد رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده https://cdn.icana.ir/d/019/202104109623547076.jpg Icana
نشست خبری امیرحسین بانکی پورفرد رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده https://cdn.icana.ir/d/019/202104109985026719.jpg Icana
نشست خبری امیرحسین بانکی پورفرد رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده https://cdn.icana.ir/d/019/202104109349083410.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet