خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی

بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از خط تولید واکسن برکت


اعضای کمیسیون بهداشت، مجلس شورای اسلامی امروز 30 فروردین ماه 1400 از خط تولید واکسن برکت بازدید کردند.
محسن نوروزی‌فرد دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 14:34
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از خط تولید واکسن برکت https://cdn.icana.ir/d/019/202104101414464578.jpg Icana
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از خط تولید واکسن برکت https://cdn.icana.ir/d/019/202104101325957964.jpg Icana
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از خط تولید واکسن برکت https://cdn.icana.ir/d/019/202104101807433942.jpg Icana
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از خط تولید واکسن برکت https://cdn.icana.ir/d/019/202104101728057484.jpg Icana
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از خط تولید واکسن برکت https://cdn.icana.ir/d/019/202104106315179210.jpg Icana
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از خط تولید واکسن برکت https://cdn.icana.ir/d/019/202104106125495563.jpg Icana
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از خط تولید واکسن برکت https://cdn.icana.ir/d/019/202104106006058217.jpg Icana
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از خط تولید واکسن برکت https://cdn.icana.ir/d/019/202104106677404172.jpg Icana
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از خط تولید واکسن برکت https://cdn.icana.ir/d/019/202104106469460212.jpg Icana
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از خط تولید واکسن برکت https://cdn.icana.ir/d/019/202104106758599605.jpg Icana
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از خط تولید واکسن برکت https://cdn.icana.ir/d/019/202104107404977373.jpg Icana
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از خط تولید واکسن برکت https://cdn.icana.ir/d/019/202104107467956816.jpg Icana
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از خط تولید واکسن برکت https://cdn.icana.ir/d/019/202104103330745387.jpg Icana
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از خط تولید واکسن برکت https://cdn.icana.ir/d/019/202104107400434684.jpg Icana
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از خط تولید واکسن برکت https://cdn.icana.ir/d/019/202104107835957998.jpg Icana
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از خط تولید واکسن برکت https://cdn.icana.ir/d/019/202104100265251084.jpg Icana
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از خط تولید واکسن برکت https://cdn.icana.ir/d/019/202104107538575777.jpg Icana
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از خط تولید واکسن برکت https://cdn.icana.ir/d/019/202104107545229984.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet