انتخابات

نشست مجازی گروه آسیا پاسفیک جهت انتخاب اعضای کمیته های ipu


نشست مجازی گروه آسیا پاسفیک جهت انتخاب اعضای کمیته های ipu جمعه 17 اردیبهشت ماه برگزار شد.
جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 12:54
نشست مجازی گروه آسیا پاسفیک جهت انتخاب اعضای کمیته های ipu https://cdn.icana.ir/d/019/202105105658008917.jpg Icana
نشست مجازی گروه آسیا پاسفیک جهت انتخاب اعضای کمیته های ipu https://cdn.icana.ir/d/019/202105106115075702.jpg Icana
نشست مجازی گروه آسیا پاسفیک جهت انتخاب اعضای کمیته های ipu https://cdn.icana.ir/d/019/202105105980731979.jpg Icana
نشست مجازی گروه آسیا پاسفیک جهت انتخاب اعضای کمیته های ipu https://cdn.icana.ir/d/019/202105104500579644.jpg Icana
نشست مجازی گروه آسیا پاسفیک جهت انتخاب اعضای کمیته های ipu https://cdn.icana.ir/d/019/202105104371453153.jpg Icana
نشست مجازی گروه آسیا پاسفیک جهت انتخاب اعضای کمیته های ipu https://cdn.icana.ir/d/019/202105106237866983.jpg Icana
نشست مجازی گروه آسیا پاسفیک جهت انتخاب اعضای کمیته های ipu https://cdn.icana.ir/d/019/202105106557049780.jpg Icana
نشست مجازی گروه آسیا پاسفیک جهت انتخاب اعضای کمیته های ipu https://cdn.icana.ir/d/019/202105106159422174.jpg Icana
نشست مجازی گروه آسیا پاسفیک جهت انتخاب اعضای کمیته های ipu https://cdn.icana.ir/d/019/202105106292647918.jpg Icana
نشست مجازی گروه آسیا پاسفیک جهت انتخاب اعضای کمیته های ipu https://cdn.icana.ir/d/019/202105108417299283.jpg Icana
نشست مجازی گروه آسیا پاسفیک جهت انتخاب اعضای کمیته های ipu https://cdn.icana.ir/d/019/202105108732382827.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet