انتخابات

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی


نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی امروز 26 اردیبهشت ماه 1400 برگزار شد.
فرج صمدی یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 16:49
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202105105379020937.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202105106089530683.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202105109858216944.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202105107714871308.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202105105296476865.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202105108156133851.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202105100036314484.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202105104827298658.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202105104680470844.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202105108946505660.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202105107913312452.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202105107845861096.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202105108847750913.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202105106055618675.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202105100149789279.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202105106354156486.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet