هدر اصلی

صبح امروز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ در بدو ورود به صحن مجلس:

ادای احترام نمایندگان به یادبود شهدای تروریستی مجلس شورای اسلامی


ادای احترام نمایندگان به یادبود شهدای تروریستی مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ از زاویه دوربین خانه ملت.
فرج صمدی سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 11:35
یادبود شهدای تروریستی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202106108112468540.jpg Icana
یادبود شهدای تروریستی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202106108029179158.jpg Icana
یادبود شهدای تروریستی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202106103666396906.jpg Icana
یادبود شهدای تروریستی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202106107936386961.jpg Icana
یادبود شهدای تروریستی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202106101960792930.jpg Icana
یادبود شهدای تروریستی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202106106657233489.jpg Icana
یادبود شهدای تروریستی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202106105744649617.jpg Icana
یادبود شهدای تروریستی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202106105238585610.jpg Icana
یادبود شهدای تروریستی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202106104970270824.jpg Icana
یادبود شهدای تروریستی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202106104399859163.jpg Icana
یادبود شهدای تروریستی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202106108845299821.jpg Icana
یادبود شهدای تروریستی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202106101362370117.jpg Icana
یادبود شهدای تروریستی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202106101475844912.jpg Icana
یادبود شهدای تروریستی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202106108391301441.jpg Icana
یادبود شهدای تروریستی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202106100637790419.jpg Icana
یادبود شهدای تروریستی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202106107834464608.jpg Icana
یادبود شهدای تروریستی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202106107388577606.jpg Icana
یادبود شهدای تروریستی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202106109395178509.jpg Icana
یادبود شهدای تروریستی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202106109517410801.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet