عید قربان

صبح امروز شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد:

نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با نایب رئیس مجلس


نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از زاویه دوربین خبرگزاری خانه ملت.
فرج صمدی شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 11:31
نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با علی نیکزاد https://cdn.icana.ir/d/019/202106100598644802.jpg , نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با نیکزاد Icana
نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با علی نیکزاد https://cdn.icana.ir/d/019/202106104831738389.jpg , نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با نیکزاد Icana
نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با علی نیکزاد https://cdn.icana.ir/d/019/202106109881275281.jpg , نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با نیکزاد Icana
نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با علی نیکزاد https://cdn.icana.ir/d/019/202106100722473041.jpg , نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با نیکزاد Icana
نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با علی نیکزاد https://cdn.icana.ir/d/019/202106109593653581.jpg , نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با نیکزاد Icana
نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با علی نیکزاد https://cdn.icana.ir/d/019/202106100682493173.jpg , نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با نیکزاد Icana
نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با علی نیکزاد https://cdn.icana.ir/d/019/202106100343171022.jpg , نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با نیکزاد Icana
نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با علی نیکزاد https://cdn.icana.ir/d/019/202106101298790842.jpg , نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با نیکزاد Icana
نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با علی نیکزاد https://cdn.icana.ir/d/019/202106100335138053.jpg , نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با نیکزاد Icana
نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با علی نیکزاد https://cdn.icana.ir/d/019/202106100793732011.jpg , نشست مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو با نیکزاد Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet