عید سعید غدیرخم

نشست هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین


نشست هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین دوشنبه 24 خردادماه برگزار شد.
حمیدرضا راهل دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 17:50
نشست هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202106102481121777.jpg Icana
نشست هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202106102573913974.jpg Icana
نشست هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202106102285289249.jpg Icana
نشست هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202106107370185703.jpg Icana
نشست هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202106102173636354.jpg Icana
نشست هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202106107268449680.jpg Icana
نشست هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202106107468940451.jpg Icana
نشست هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202106102343941711.jpg Icana
نشست هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202106102236429467.jpg Icana
نشست هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202106109471283557.jpg Icana
نشست هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202106102442696459.jpg Icana
نشست هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202106104904949156.jpg Icana
نشست هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202106105203263025.jpg Icana
نشست هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین https://cdn.icana.ir/d/019/202106105066497016.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet