اربعین حسینی

نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی


نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی سه شنبه 5 مردادماه با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
فرج صمدی سه‌شنبه 5 مرداد 1400 ساعت 17:08
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202107103654071825.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202107103921454963.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202107109646584067.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202107100112408477.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202107103777422095.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202107104249208927.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202107104276972054.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202107103979030844.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202107104155298752.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202107107119287520.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202107109803473685.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202107103229985399.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202107107012893255.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202107104977637027.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet