اربعین حسینی

سفر اقتصادی دکتر قالیباف به سوریه (۶)

نشست خبری مشترک رؤسای مجلس ایران و سوریه


نشست خبری مشترک دکتر محمدباقر قالیباف و حموده صباغ، رؤسای مجلس ایران و سوریه چهارشنبه 6 مرداد ماه برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 6 مرداد 1400 ساعت 16:52
نشست خبری مشترک رؤسای مجلس ایران و سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202107101183835928.jpg Icana
نشست خبری مشترک رؤسای مجلس ایران و سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202107101614884121.jpg Icana
نشست خبری مشترک رؤسای مجلس ایران و سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202107101064729053.jpg Icana
نشست خبری مشترک رؤسای مجلس ایران و سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202107103676616579.jpg Icana
نشست خبری مشترک رؤسای مجلس ایران و سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202107100671310457.jpg Icana
نشست خبری مشترک رؤسای مجلس ایران و سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202107103821953755.jpg Icana
نشست خبری مشترک رؤسای مجلس ایران و سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202107101145409819.jpg Icana
نشست خبری مشترک رؤسای مجلس ایران و سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202107100536221415.jpg Icana
نشست خبری مشترک رؤسای مجلس ایران و سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202107100943165507.jpg Icana
نشست خبری مشترک رؤسای مجلس ایران و سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202107101290230194.jpg Icana
نشست خبری مشترک رؤسای مجلس ایران و سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202107103424885138.jpg Icana
نشست خبری مشترک رؤسای مجلس ایران و سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202107103660592224.jpg Icana
نشست خبری مشترک رؤسای مجلس ایران و سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202107100825777788.jpg Icana
نشست خبری مشترک رؤسای مجلس ایران و سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202107100782549295.jpg Icana
نشست خبری مشترک رؤسای مجلس ایران و سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202107103796985574.jpg Icana
نشست خبری مشترک رؤسای مجلس ایران و سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202107103304516143.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet