اربعین حسینی

دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه


دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه از زاویه دوربین خبرگزاری خانه ملت.
مجید حسینی پنج‌شنبه 14 مرداد 1400 ساعت 23:56
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108102025185478.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108106061344917.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108103820774151.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108104031513056.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108103929404374.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108105687008524.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108107105180176.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108105803278265.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108102452066849.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108101399862962.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108104588614594.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108101285083859.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108101872931639.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108102324989985.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108102376416986.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108105971634886.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108106940735721.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108107172716208.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108104303902793.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108104350671551.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108103207447504.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108103131797641.jpg Icana
دیدار دکتر قالیباف با مصطفی شنتوپ رییس مجلس ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/202108102149281066.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet