روز مجلس

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 18 مهر 1400


اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 18 مهر 1400 به شرح زیر می باشد: - رضا تقی پورانوری نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس - قدرت الله حمزه شلمزاری نماینده مردم اردل، فارسان، کیا، کوهرنگ و دهستان دستگرد - رحمت اله فیروزی پوربادی نماینده مردم نطنز و بخش قمصر - جعفر راستی نماینده مردم شبستر - حسین بامیری نماینده مردم لردگان و خانمیرزا
مجید حسینی یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 13:58
رضا تقی پورانوری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202110103083344004.jpg Icana
رضا تقی پورانوری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202110100757349396.jpg Icana
رضا تقی پورانوری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202110100684121819.jpg Icana
قدرت الله حمزه شلمزاری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202110100873432807.jpg Icana
قدرت الله حمزه شلمزاری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202110102650313752.jpg Icana
قدرت الله حمزه شلمزاری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202110101847378214.jpg Icana
قدرت الله حمزه شلمزاری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202110102720560053.jpg Icana
رحمت اله فیروزی پوربادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202110103704567266.jpg Icana
رحمت اله فیروزی پوربادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202110103819719028.jpg Icana
رحمت اله فیروزی پوربادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202110103526995049.jpg Icana
جعفر راستی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202110102134530644.jpg Icana
جعفر راستی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202110103697859396.jpg Icana
جعفر راستی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202110108167746867.jpg Icana
حسین بامیری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202110108599221675.jpg Icana
حسین بامیری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202110109411637564.jpg Icana
حسین بامیری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202110100683174114.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet