روز مجلس

عصر امروز شنبه 24 مهر 1400 برگزار شد:

نشست مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی


نشست مشترک سران قوای مقننه، مجریه و قضائیه عصر امروز شنبه 24 مهر 1400 به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
حامد ملک پور , مجید حسینی شنبه 24 مهر 1400 ساعت 16:20
نشست سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110100332427336.jpg Icana
نشست سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110101440452977.jpg Icana
نشست سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110100279337589.jpg Icana
نشست سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110100715386263.jpg Icana
نشست سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110109316647981.jpg Icana
نشست سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110108517142035.jpg Icana
نشست سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110106362333531.jpg Icana
نشست سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110108363049328.jpg Icana
نشست سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110109161062671.jpg Icana
نشست سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110109347765043.jpg Icana
نشست سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110108089517310.jpg Icana
نشست سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110109077773290.jpg Icana
نشست سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110104987942949.jpg Icana
نشست سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110102002924576.jpg Icana
نشست سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110102253370053.jpg Icana
نشست سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110108001197026.jpg Icana
نشست سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110106508807489.jpg Icana
نشست سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110109776673420.jpg Icana
نشست سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110103734657358.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet