روز مجلس

نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی


نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یکشنبه 25 مهرماه با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
فرج صمدی یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 18:39
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110102319456425.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110109707417757.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110102262697695.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110109151782554.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110109126255383.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110109255940863.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110102134130194.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110101036648187.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110102064256552.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110102581153517.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110109690834412.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110107097938766.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110102111584299.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet