روز مجلس

نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی


نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امروز 28 مهر 1400 برگزار شد.
حمیدرضا راهل چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 15:23
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110104513712429.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110107881327430.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110104234963179.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110100410251279.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110107814248733.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110104548183426.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110100444535946.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110105988333397.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110107853005314.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110105880240916.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110108470115696.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110105512426063.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110108619738456.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202110105815957165.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet