شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی


نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی امروز دوشنبه 15 آبان ماه با حضور اعضای این مجمع برگزار شد.
فرج صمدی دوشنبه 15 آذر 1400 ساعت 17:48
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112102857757232.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112108259379320.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112103408361533.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112108207020671.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112103748972248.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112103561920299.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112103233607345.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112103328262839.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112103288947270.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112103882966394.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112103117873511.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112102898190780.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112103833589020.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112102952226397.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112108598259875.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112108608880668.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112107397801705.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112107450160354.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112107508481554.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112107187994448.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112107249110594.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112108671487452.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112108460988069.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112108100067416.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی https://cdn.icana.ir/d/019/202112108134352083.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet