روز مجلس
1389/06/02 07:58:00
سرویس سیاسی
یادداشتی از علی بنایی

بازخوانی کلام امام و نگاهی به انسجام ملی

**"علی بنایی" نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در نشریه ۱۹ دی شهر قم به بررسی موانع تحقق انسجام ملی و راهکارهای مقابله با این موانع پرداخته است.

«نگذارید خون شهداى ما هدر برود، نگذارید خون جوانان پایمال شود، پایمال اغراض شخصیه، اغراض شخصیه را به دور بریزید. دست‌هاى خیانتکار، گروه‌هاى مختلف درست نکنند... در صدر مشروطیت هم با ایجاد گروه‌هاى مختلف نگذاشتند که مشروطه به ثمر خودش برسد... اگر خداى نخواسته خللى واقع بشود در این صف فشرده مسلمین، در این صف فشرده ملت ایران، خطر در پیش است. تفرقه‌افکن‌ها را از بین خودتان بیرون کنید.

ما نخواهیم گذاشت که این تفرقه‌افکن‌ها رشد کنند، آنها را در نطفه خفه مى‌کنیم. آزادى غیر از توطئه است. آزادى، آزادى بیان است، هرچه مى‌خواهند بگویند، توطئه نکنند، آدم‌کشى نکنند، این آدم‌کش‌ها و توطئه‌گرها را دفن خواهیم کرد. برادران من بیدار باشید، هوشیار باشید، شیاطین در مخفى‌گاه‌ها توطئه مى‌کنند و باید ما با هم یک صدا، به پیش برویم و این نهضت را و این جمهورى اسلامى را به ثمر برسانیم...»

امام خمینی (ره)

نهضت اسلامى و انقلابى ملت ایران ـ که با خون شهیدان 15خرداد و انقلاب اسلامى و دفاع مقدس بر ضداستکبار جهانى و دست‌نشاندگان آن، آبیارى گشت ـ در صورت انسجام دینى ملت ثمرات خود را عرضه خواهد کرد. عوامل ضد انسجامى که حضرت امام خمینى(ره) در این کلام آکنده از صلابت علوى به دست مى‌دهند، عبارت است از اغراض شخصى و احزاب سیاسى.

بى‌گمان انقلاب و انسجام ملت، در گرو تشکل و تحزب است و نمی‌توان بدون فضاى سیاسى آزاد و جریان‌ها و جناح‌هاى رقیب، به حضور فعال و به هم پیوسته ملت دست یافت.

اما آنچه سبب آسیب‌پذیرى حزب‌ها وجریان‌هاى سیاسى می‌شود، در صورت غفلت و ناشناخته ماندن، ممکن است یک حزب و جریان را در تقابل با حرکت دینی‌ـ سیاسى مردم قرار دهد و به سهم خود باعث تفرقه و شکاف ملى گردد.

رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(قدس سره)، از احزاب و دست‌اندرکاران سیاست و رقابت سیاسى داخل کشور، انتظار دارد که از ماجراى مشروطیت عبرت بیاموزند و ناخواسته ناکامى مشروطه را در تاریخ ایران تکرار نکنند.

چنان که ایشان یادآور شده است، نفس‌پرستى‌ها و غرض‌هاى شخصى و منفعت‌طلبانه، تضادهاى ضد انسجام اسلامى را سبب مى‌شود؛ زیرا مردم مسلمان ایران در عرصه مشروطیت ـ چه مشروطه‌خواه و چه مشروعه‌خواه ـ اهل یک قبله و کتاب و پیامبر بودند.

مسئله دیگرى که در ارتباط با وحدت ملى و دینى ملت قابل طرح و پى‌گرفتن است، آزادى بیان است.

بى تردید شعار اتحاد ملى و انسجام اسلامى، به دلیل تنوع گرایش‌ها و دیدگاه‌هاى سیاسى و مذهبى و فرهنگى ملت ایران، آزادى بیان براى همگان را می‌طلبد، چنان که مواضع رهبر فقید انقلاب ـ چه در نجف و چه در پاریس و تهران ـ به دست داده است، همواره از حقوق شهروندى و آزادى‌هاى سیاسى و اجتماعى، به ویژه آزادى بیان جانب‌دارى داشته است.

تأمل در کلام امام، یادآور این نکته است که ایشان آزادى بیان را تا مرز توطئه و توطئه‌گرى و خشونت‌طلبى و آدم‌کشى مى پذیرد و از آن پس هرگونه گذشت و تساهل نسبت به تخلف‌ورزان از قانون و اصول اسلام و انسجام ملت را ناروا مى شمارد.

بنابراین در نظام جمهورى اسلامى، آزادى بیان را مى‌توان از شاخص‌هاى روند اتحاد ملى و انسجام اسلامى به منظور تهذیب سیاسى و اجتماعى و اقتصادى جامعه دانست و در عین حال توطئه‌گرى بر ضد مصالح همگانى و اسلامى ملت را منطقه ممنوعه به حساب آورد.

امام خمینی در جایی می‌فرمایند:

«آنهایى که توطئه‌گر هستند و با توطئه خودشان مى‌خواهند بین ملت نفاق ایجاد کنند و گمان کردند که می‌توانند بین ملت یک پارچه اسلامى ایران نفاق ایجاد کنند و گروه‌ها را مقابل هم قرار بدهند، آنها در اشتباهند. آنها ملت ایران را نشناختند. آنها نمی‌دانند که ملت ایران یک پارچه مجاهد است و یک پارچه رزمنده است و یک پارچه مؤمن است و دست تبهکاران رابه واسطه ایمان خود از کشور قطع مى‌کند.»

همان‌سان که بنیان‌گذار جمهورى اسلامى فرمودند، یک‌پارچگى و انسجام ملت ایران، ریشه در عقیده اسلامى‌شان دارد که آنان را در صف جهاد و شهادت و دفاع از دین و میهن اسلامى حماسه‌آفرین ساخت.

در این گفتار مى‌توان هدف و سیاست توطئه‌گران ضد همدلى وهمبستگى امت مسلمان ایران را سراغ گرفت. آنان با تقابل منافع و حرکت گروه‌هاى داخلى، می‌کوشند تا جاده تبهکارى‌شان را هموار سازند. آنچه در این رابطه، قابل تأمل است، شناخت واقع‌بینانه رهبرى انقلاب از مردم است؛ شناختى که به تعبیر استاد شهید مرتضى مطهرى، «ایمان امام به ملت» را مى‌نمایاند.

در حقیقت این شاخصه رهبرى حضرت امام خمینى بود که بسترساز انسجام اسلامى در داخل کشور شد و اعجاز بزرگ قرن را در تاریخ سیاسى ایران رقم زد.

حضرت امام در جای دیگری از سخنانشان می‌فرمایند:

«از نویسندگان و گویندگان و روشنفکران و اساتید محترم و معلمان و دانشمندان کشور تقاضا دارم که در هر مسلک و گروهى که هستند به یک مطلب مهم توجه نمایند که اگر خداى نخواسته جمهورى اسلامى، این دست‌رنج توده‌هاى عظیم رنج‌کشیده و ستم‌دیده شکست بخورد، هرگز گمان نکنند که به جاى آن یک رژیم متعهدتر و غم‌خوارتر و ملى‌تر واسلامى‌تر روى کار مى‌آید.»

شکى نیست که انسجام اسلامى در جامعه دینى، آن‌گاه نمود عینى و ماندگار و فراگیرش را خواهد داشت که نخبگان و اصحاب اندیشه و قلم و بیان، مجال حضور فعال و منسجم داشته باشند.

اگر برخى مى‌پندارند که با لوایح قانونى محض و بخش‌نامه‌ها مىتوانند مدیریت شایسته و کارآمدى نسبت به جامعه داشته و از آسیب‌پذیرى آن در ابعاد گوناگون پیش‌گیرى کنند، به خطا می‌روند؛ زیرا ملت منسجم، فرهنگ و بینش و منش سالم می‌طلبد و این همه بدون حضور هدایت‌گران فکرى و فرهنگى جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود.

حضرت امام‌خمینى با ذکر این عبارت که: «در هر مسلک و گروهى که هستند» یادآور می‌شوند که مسئولان باید فرصت حضور طیف‌هاى متفاوت در عرصه اندیشه و سخن و هنر و دانش را فراهم آورند. در این فضاى همدلى است که ریشه سوءتفاهم‌ها و بی‌هویتى‌ها و تنگ‌نظرى‌ها و بداندیشى‌ها سوزانده شده و هرکس و گروهى براى بقاى نظام مردمی‌ـ اسلامى موجود احساس مسئولیت خواهد داشت.

بی‌تردید نوجوانان و جوانان این مرز و بوم ـ که به نوعى با نویسندگان وهنرمندان و روشنفکران متعهد و انقلابى در پیوند هستند ـ به سمت انقلاب و انسجام اسلامى می‌آیند و صف‌هاى معنوى ملت را فشرده‌تر خواهند ساخت. از این‌رو تکلیف هر مسلمان فرهیخته ایرانى اقتضا دارد که به دور از هرگونه انزواگرایى و مسئولیت‌گریزى و بی‌تفاوتى نسبت به نظام و آینده آن، در عرصه تخصص و مهارت خود، به روند انسجام ملى و اسلامى مدد رساند.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet