هدر موبایل
1389/06/02 08:30:00
سرویس بین الملل
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد

رأی‌گیری و انتخابات در فرانسه، آلمان، ایتالیا و سوئد

**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فرآیند رأی‌گیری و انتخابات در کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و سوئد را بررسی کرد.

بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در دومین شماره از سلسه گزارشهای خود پیرامون فرآیند رأی‌گیری و انتخابات در کشورهای مختلف، با بیان این مطلب که بدون تردید شناخت فرآیندها و نظام انتخاباتی کشورهای مختلف و مقایسه آنها و درک نقاط ضعف و قوت این ساختارها می‌تواند کمک مؤثری در جهت شناخت و اصلاح قوانین مرتبط در کشور با توجه به تجارب موفق سایر کشورها داشته باشد افزود: دراین راستا طی سلسله گزارش‌هایی ، فرآیند رأی‌دهی و انتخابات در کشورهای مختلف جهت آشنایی بیشتر نمایندگان و محققان محترم بررسی می‌شود که در این گزارش فرآیند رأی‌گیری و انتخابات در کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و سوئد مورد توجه قرار گرفته است.

 

فرانسه

بر اساس این گزارش حکومت فرانسه جمهوری ریاستی بوده و این کشور دارای یک نظام پارلمانی دو مجلسی است. رئیس جمهور که مستقیماً با آرای مردم انتخاب می‌شود، رئیس دولت محسوب می‌شود. وی نخست وزیر را که رئیس حکومت محسوب می‌شود منصوب می‌کند. دو مجلس فرانسه عبارتند از مجلس ملی و مجلس سنا. هر چند هر دوی این مجالس از اختیارات قانونگذاری برخوردارند، اما مجلس ملی قدرت بیشتری نسبت به مجلس سنا دارد. 577 عضو مجلس ملی با رأی مستقیم مردم، بر اساس نظام اکثریتی ساده و برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. این نظام انتخاباتی برای نخستین بار در انتخابات سال 1988 به کار گرفته شد و از آن زمان تاکنون همچنان از آن استفاده می‌شود. 321 عضو مجلس سنا نیز با رأی غیر مستقیم مردم یعنی از طریق کالج‌های انتخاباتی که در هر بخش از نمایندگان، اعضای شوراهای عمومی، اعضای شوراهای منطقه‌ای و نمایندگان شوراهای شهری تشکیل شده است انتخاب می‌شوند. بر اساس قانونی که در سال 2003 به تصویب رسید، اصلاحاتی در روند انتخابات ملس سنا صورت گرفت، بر اساس این اصلاحات مقرر شد از این پس، دوره خدمت اعضای مجلس سنا 6 ساله باشد و نیمی از نمایندگان سنا هر سه سال یک بار تغییر کنند. پیش از آن، دوره خدمت اعضای مجلس سنا 9 ساله بود و یک سوم اعضای آن هر سه سال یک بار تغییر می‌کردند. همچنین قرار شد تعداد کرسی‌های مجلس سنا تا سال 2010 از 321 کرسی به 346 کرسی افزایش یابد.

 

آلمان

جمهوری فدرال آلمان، مبتنی بر یک دمکراسی پارلمانی است. پارلمان این کشور شامل دو مجلس است: یک مجلس عوام که «بوندستاگ» نامیده می‌شود و اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و یک مجلس اعیان که «بوندسرات» نامیده می‌شود و متشکل از نمایندگان نصب شده از سوی فرمانداران ایالت‌ها (لاندرها) است. مجلس بوندستاگ قدرت بیشتری نسبت به بوندسرات دارد و اعضای آن برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند. مجلس بوندسرات دوره زمانی مشخصی ندارد. مدت زمان خدمت اعضای این مجلس بستگی به نظر حکومت ایالت‌هایی دارد که این افراد نمایندگی آن را به عهده دارند.

اعضای مجلس بوندستاگ از طریق یک نظام انتخاباتی مختلط که ترکیبی از نظام اکثریتی تک نماینده‌ای و یک نظام تناسبی است مشخص می‌شوند. نیمی از اعضای مجلس بوندستاگ از حوزه‌های انتخابیه تک نماینده‌ای انتخاب می‌شوند. این حوزه‌های انتخاباتی به نسبت جمعیت ایالت‌ها بین آنها تقسیم شده است. تکلیف کرسی‌های این حوزه‌های تک نماینده‌ای از طریق نظام انتخاباتی اکثریتی ساده مشخص می‌شود.

احزاب سیاسی برای هر یک از حوزه‌های انتخابیه تک نماینده‌ای یک کاندیدا معرفی می‌کنند. آنها همچنین در سطح ایالت‌ها اقدام به انتشار لیست‌های تناسبی می‌کنند. نیم دیگر اعضای بوندستاگ بر اساس این لیست‌های تناسبی انتخاب می‌گردند. بنابراین آلمانی‌ها دو رأی به صندوق می‌اندازند: رأی اول برای انتخابات یک کاندیدا در یک حوزه انتخابیه و رأی دوم برای انتخاب یک لیست بسته حزبی. نیمی از نمایندگان بوندستاگ از میان کاندیداهایی که در حوزه انتخابیه از سوی احزاب معرفی شدند انتخاب می‌شوند و نیم دیگر آنها از طریق لیست‌های ارائه شده از سوی احزاب در سطح ایالت‌ها. از آنجا که رأی دوم ترکیب بوندستاگ را مشخص می‌کند اهمیت بیشتری نسبت به رأی اول دارد.

 

ایتالیا

نظام حکومتی ایتالیا یک نظام پارلمانی است. ایتالیا دارای یک پارلمان دو مجلسی است. این دو مجلس عبارتند از : مجلس سنا با 322 کرسی و مجلس نمایندگان با 630 کرسی.

تکلیف 629 کرسی از مجموع 630 کرسی مجلس نمایندگان از طریق یک نظام انتخاباتی تناسبی مبتنی بر لیست‌های بسته حزبی مشخص می‌شود، از 629 کرسی یاد شده 617 کرسی به شهروندان ایتالیایی مقیم خود ایتالیا اختصاص داده شد و 12 کرسی باقیمانده هم به شهروندان ایتالیاتی مقیم خارج از کشور، تکلیف یک کرسی دیگر مجلس نمایندگان که به منطقه «واله آئوست» اختصاص داده شد نیز بر اساس یک نظام انتخاباتی اکثریتی ساده در یک حوزه انتخابیه تک نماینده‌ای مشخص می‌شود.

مجلس سنا 315 عضو انتخابی و هفت عضو انتصابی مادام العمر دارد که توسط رئیس جمهوری منصوب می‌شوند، برای انتخابات مجلس سنا ایتالیا به بیست حوزه انتخابیه که منطبق با بیست منطقه اداری است تقسیم می‌شود. اکثر این حوزه‌ها، حوزه‌های انتخابیه چند نماینده‌ای هستند که تعداد کرسی‌های اختصاص یافته به آنها بر اساس جمعیتشان با هم متفاوت است. با این حال پنج حوزه انتخابیه هم وجود دارد که وضعیت متفاوتی دارند و در آنها تعداد کرسی‌‌های ثابت است. روی هم رفته 301 کرسی مجلس سنا به شیوه تناسبی و بر اساس آرای به دست آمده توسط احزاب و ائتلاف‌ها در هجده منطقه به آنها توزیع می‌شود. در منطقه ترنتینو آلتو آدیگه 6 سناتور بر اساس نظام انتخاباتی اکثریتی ساده انتخاب می‌شوند، در حالی که یک سناتور دیگر بر اساس آرایی که برای کاندیداهای ناکام در حوزه‌های انتخابیه تک نماینده‌ای به صندوق انداخته شده، انتخاب می‌گردد. در واله آئوست در یک حوزه انتخابیه تک نماینده‌ای انتخاب می‌شوند. همچنین 6 سناتور هم از حوزه‌های انتخابیه واقع در خارج از کشور برگزیده می‌شوند.

 

سوئد

نظام سیاسی سوئد یک نظام مشروطه سلطنتی و نظام انتخاباتی این کشور یک نظام تناسبی است. این کشور دارای یک پارلمان تک مجلسی است که «ریکس داگس» نامیده می‌شود.

این مجلس 349 نماینده دارد که مستقیماً با آرای مردم و برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند. در حال حاضر تکلیف 310 کرسی از این 349 کرسی در بیست و هشت حوزه انتخابیه چند نماینده‌ای مشخص می‌شود، 39 کرسی باقیمانده جنبه ملی دارند. برای اینکه حزب بتواند کرسی‌ای در پارلمان به دست آورد آن حزب یا باید 4 درصد از کل آرا (تا بتواند یک کرسی از کرسی‌هایی که جنبه ملی دارند را از آن خود کند ) و یا 12 درصد آرای یک حوزه انتخابیه را از آن خود کند.

مجلس ریکس داگس در سال 1435 شکل گرفت. در ابتدا فقط اعیان، روحانیون و مردم عادی‌ای که از آنها دعوت می‌شد در جلسات مجلس شرکت می‌کردند. در سال 1841 بر اساس قانون، شیوه تشکیل جلسات مجلس تغییر کرد و مقرر شد صنعتگران، تجار و کارگران صنایع در صورت برخورداری از درآمد کافی حق رأی دادن داشته باشند.

در ژانویه 1863 طرحی برای تغییر ساختار مجلس و تبدیل آن به دو مجلس - یک مجلس اعیان یا سنای اشراف و یک مجلس عوام که اعضایش هر سه سال یک بار با آرای مردم انتخاب می‌شدند - ارائه شد. در سال 1866 این پیشنهاد به عنوان بخشی از قانون اساسی سلطنتی سوئد مورد موافقت پادشاه قرار گرفت و در 1 سپتامبر 1866 اولین انتخابات ملی بر اساس سیستم جدید برگزار شد. از آن پس، در مجلس اعیان نمایندگان اعیان و روحانیون حضور داشتند و در مجلس عوام نمایندگان شهرنشین‌ها و دهقانان.

تا سال 1866 مجلس چهار انجمن داشت که هر کدام خاص طبقه اجتماعی مشخصی بود: اشراف، روحانیون، شهری‌ها و دهقانان، اما در سال 1866 مجلس سوئد تبدیل به دو مجلس شد. اعضای مجلس دوم (مجلس عوام) با آرای مستقیم مردم و برای مدت چهار سال انتخاب می‌شدند. اما نقش مردم در انتخابات اعضای مجلس اول (مجلس اعیان) غیرمستقیم بود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet