هدر موبایل
1387/02/14 07:22:00
سرویس صحن

دستور کارهای هفتگی مجلس شورای اسلامی

دستور کارهای جلسات علنی مجلس در روزهای پانزدهم، هفدهم وهجدهم اردیبهشت ماه اعلام شد.

به گزارش خانه ملت، دستورکارهای جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه پانزدهم، سه‌شنبه هفدهم و چهار‌‌شنبه هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری به این شرح است:


ردیف

شماره ثبت

عنوان

شماره چاپ

شماره چاپ سابقه

 • 1

74

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد:

لایحه توسعه صنایع دریایی. (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)

2124

81 - 247-558 - 1419 - 1918 2083 -

 • 2

52

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد:

لایحه اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی و الحاق موادی به آن. (رسیدگی طبق اصل  85   قانون اساسی به منظور تعیین مدت اجرای آزمایشی)[1]

2128

59 - 814

949

 • 3

261

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد :

طرح حفظ ، حمایت ، توسعه و بهره‌‌برداری از منابع دامی کشور. (رسیدگی طبق اصل  85   قانون اساسی به منظور تعیین مدت اجرای آزمایشی) .

2007

475

1008

 • 4

77

گزارش شوردوم کمیسیون اجتماعی درمورد:

لایحه اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشگری وتأمین اجتماعی و سایر صندوقها در برخورداری از خدمات درمانی.

1324

84

451

 • 5

155

گزارش شوردوم کمیسیون اجتماعی درمورد :

لایحه تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

739

169

454

 • 6

224

گزارش شوردوم کمیسیون اجتماعی درمورد :

طرح اصلاح ماده (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 .

901

350

 • 7

465

گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد :

طرح استفساریه ماده (36) قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.

1067

1000

 • 8

182

گزارش شوردوم کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد:

لایحه نظارت بر سارقان سابقه‌دار.

1347

221

379

1154

 • 9

558

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد :

طرح استفساریه ماده (32) قانون آئین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379.

1426

1379

 • 10

154

گزارش شوردوم کمیسیون صنایع و معادن درمورد:

لایحه اصلاح لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران .

817

168

331

 • 11

149

گزارش شوردوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد:

لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات.

629

163

302

 • 12

209

گزارش شوردوم کمیسیون عمران درمورد:

لایحه اعطای تسهیلات بهسازی و بازسازی مسکن روستایی به روستاهائی که به شهر تبدیل می‌گردند.

1337

293

422

1309

 • 13

198

گزارش شوردوم کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد :

لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسائل نقلیه.

1662

275-1015- 1355

 • 14

579

گزارش شوراول کمیسیون عمران درمورد :

لایحه بیمه اجباری مسوولیت حرفه‌ای مجریان ساخت و ساز ساختمانها.

1501

1435

 • 15

580

گزارش شوراول کمیسیون اجتماعی درمورد:

طرح تقویت آبزی‌پروری در استان سیستان و بلوچستان.

1502

1436

 • 16

560

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر رسیدگی به طرح حمایت از حریم خصوصی طبق اصل (85) قانون اساسی. ( تقاضای نمایندگان محترم مبنی بر رسیدگی طبق اصل (85) قانون اساسی در جلسه عنلی مورخ 14/9/1385 اعلام گردید)

-

1385 - 1483

 • 17

252

گزارش شوراول کمیسیون اجتماعی درمورد:

طرح تشکیل کمیته ملی زیست ایمنی (کمزا).

644

450

 • 18

68

گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی درمورد:

لایحه استرداد مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه و اردن.

556

75 - 211 - 525

 • 19

48

گزارش شوردوم کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس درمورد:

طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

1577

52-182

344

 • 20

459

گزارش شوراول کمیسیون مشترک درمورد :

لایحه تجارت.

1276

989

 • 21

626

گزارش شوراول کمیسیون اقتصادی درمورد :

لایحه تصویب اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تامین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی).

1677

1572

 • 22

576

گزارش شوراول کمیسیون اجتماعی درمورد :

طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب 18/1/1364.

1611

1432

 • 23

634

گزارش شوراول کمیسیون اجتماعی درمورد :

لایحه الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی.

1666

1593

 • 24

586

گزارش شوراول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد :

طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور.

1513

1457

 • 25

360

گزارش شوراول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد :

طرح اصلاح تبصره (1) ماده (100) قانون شهرداریها.

877

730

 • 26

553

گزارش شوراول کمیسیون فرهنگی درمورد:

طرح استفاده مدیریت‌شده از ماهواره‌های پخش مستقیم.

1423

1360

 • 27

721

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر رسیدگی به لایحه حمایت خانواده طبق اصل (85) قانون اساسی. (تقاضای نمایندگان محترم مبنی بر رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه علنی مورخ 9/5/1386 اعلام گردید)

-

1837

2076

 • 28

595

گزارش شوراول کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد:

لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

1718

1487

 • 29

443

گزارش شوراول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد :

لایحه ناظر بر اجرای معاهده منع گسترش ، تولید، انباشت و بکارگیری سلاحهای شیمیائی و انهدام آنها.

1094

962

 • 30

480

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد:

طرح استفساریه محدوده قانونی موضوع ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374.

1132

1070

 • 31

594

گزارش کمیسیون عمران درمورد :

لایحه استفساریه تبصره(6) ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک‌واراضی موردنیازشهرداریها مصوب 1370.

1558

1486

 • 32

100

گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی درمورد :

لایحه الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات.

1092

377

110

945

 • 33

175

گزارش شوردوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد:

طرح اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 .

994

196

392

970

 • 34

118

گزارش شور دوم کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد:

لایحه نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی.

1206

128- 357- 1176

 • 35

456

گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی درمورد:

لایحه آزادی اطلاعات.

1679

986- 1183

 • 36

720

گزارش شوراول کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد:

لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز.

2077

1836

 • 37

366

گزارش کمیسیون شوردوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد :

طرح اصلاح ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

1389

748 - 915

 • 38

107

گزارش شوردوم کمیسیون اجتماعی درمورد:

لایحه الحاق یک تبصره به ماده (80) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و ماده (153) قانون ارتش جمهوری اسلامی - مصوب 1366 و ماده (171) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - مصوب 1370.

1346

117 - 452

 • 39

125

گزارش شوردوم کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد:

لایحه الحاق یک تبصره به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع.

844

135 - 270 - 678

 • 40

89

گزارش شوردوم کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد:

لایحه اصلاح قانون‌حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح.

1014

96 - 269 - 876

سؤال:

- سؤال آقای عبدالمحمد رستاد نماینده محترم داراب و زرین‌دشت از وزیر محترم راه و ترابری.

 

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد تحقیق و تفحص از امتحانات تخصصی آموزش پزشکی نیز در دستور هفته جاری قرار دارد.

   

- تقاضای تغییر دستور درخصوص بندهای (2) تا (13) در جلسه علنی  به تصویب رسیده است.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet