روز مجلس
1387/02/15 11:24:00
سرویس فرهنگی
با تصویب مجلس

مدت زمان اجرای آزمایشی لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی پنج سال تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه مدت زمان اجرای آزمایشی لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی را پنج سال مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، کمیسیون آموزش و تحقیقات، اجرای مدت زمان اجرای آزمایشی لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی را هفت سال پیشنهاد کرده بود اما در صحن علنی نمایندگان به پیشنهاد حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان که پنج سال مدت زمان اجرای آزمایشی این لایحه را مطرح کرد موافقت کردند.

براساس قانون تاسیس و اداره مدارس مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی، به منظور توسعه مشارکت وام در آموزش و پرورش و حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد و اداره مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیر دولتی، سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وابسته به وزارت آموزش و پرورش تاسیس می گردد. کلیه نیروها، امکانات و اعتبارات معاونت توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش به «سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی» منتقل می شود. رئیس این سازمان «معاون امور مدارس غیر انتفاعی و توسعه مشارکت های مردمی» وزارت آموزش و پرورش است.

مرکز آموزشی در این قانون مرکزی است که به منظور افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مهارت های فنی و حرفه ای بدون ارائه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می نماید، از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، آموزشگاه فنی و حرفه ای و کاردانش می باشد.

همچنین برای نظارت بر اجرای این قانون شورای نظارت مرکزی که ترکیب آن را، وزیر آموزش و پرورش به عنون (رئیس شورا)، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی (نایب رئیس شورا)، مسئول امور مدارس غیر دولتی سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی (دبیر شورا)، مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش، یک نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک نفر به انتخاب شورای عالی آموزش و پرورش، یک نفر به انتخاب انجمن اولیاء و مربیان مرکزی و دو نفر از موسسان مدارس غیر دولتی به پیشنهاد رئیس سازمان مدارس غیر دولتی به پیشنهاد رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی و تصویب سایر اعضای شورای نظارت مرکزی تشکیل می دهند ایجاد می شود.

در بخشی از این قانون به وظایف موسسان مدارس غیر انتفاعی اشاره دارد.

براین اساس وظایف موسسان مدرسه یا مرکز پرورشی یا مرکز آموزشی غیر دولتی عبارتند از: اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش جهت تاسیس مدرسه یا مرکز، تضمین منابع مالی لازم جهت تامین هزینه های مدرسه یا مرکز حداقل برای مدت یکسال، تامین نیرو، فضا و امکانات مورد نیاز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش.

تنظیم بودجه و اداره امور مالی مدرسه یا مرکز، پیشنهاد دو نفر واجد شرایط مدیریت مدرسه یا مرکز به آموزش و پرورش.

در خصوص نحوه تعیین شهریه هم «الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیر دولتی» با توجه به مقطع تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت های فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات و همچنین شرایط منطقه ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود توسط شورای نظارت مرکزی تهیه می گردد. این الگو پس از تصویب وزیر آموزش و پرورش قابل اعمال است.

همچنین کلیه درآمدها و هزینه های مدارس و مراکز غیر دولتی در دفاتر رسمی ثبت می شود و عند اللزوم مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار می گیرد. تراز مالی این مدارس و مراکز همه ساله توسط مدیر مدرسه یا مرکز تنظیم و پس از تصویب موسسان جهت رسیدگی و تایید نهایی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه می گردد.

در ماده 30 این قانون تاکید شده در صورت وجود دواطلب همه ساله حداقل 20 درصد از کل ظرفیت پذیرش مدارس غیر دولتی به دانش آموزان آن محل اختصاص می یابد. همچنین مدارس و مراکز پرورشی و آموزشی غیر دولتی موظفند به ارای کمک های دریافتی از دولت، دانش آموزانی را که امکان پرداخت شهریه ندارند با معرفی آموزش و پرورش ثبت نام نمایند. در این مورد دانش آموزان خانواده ایثارگران، شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و افراد بی سرپرست در اولویت هستند.

در این قانون تصریح شده در صورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه غیر دولتی اموال منقولی که به عنوان کمک دولت در اختیار مدرسه بوده است، به آموزش و پرورش واگذار می شود. تعیین تکلیف اموال منقول و غیر منقول اهدایی از سوی افراد خیر و موسسات خیریه مطابق دستورالعملی است که توسط شورای نظارت مرکزی تهیه می شود و پس از تصویب وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا است.

همچنین کارکنان غیر رسمی مدارس و مراکز غیر دولتی در صورت ارتکاب تخلف اداری مشمول مقررات «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» مصوب 7/9/1372 و اصلاحات بعدی هستند. مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات این دسته از کارکنان، «هیات های رسیدگی به تخلفات اداری» مستقر در ادارات آموزش و پرورش است.

مجازات های اداری قابل اعمال در مورد کارکنان غیر رسمی مدارس و مراکز غیر دولتی - که جانشین مجازات های اداری مذکور در «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» می شود - عبارت است از:

- اخطار کتبی بدون درج در پرونده

- توبیخ همراه با درج در پرونده

- تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب در پست های حساس و مدیریتی در سطح مدرسه یا مرکز

- محرومیت از اشتغال در مدارس و مراکز غیر دولتی یک منطقه، شهرستان یا استان

- محرومیت موقت از اشتغال در مدارس و مراکز غیر دولتی تا سه سال

- محرومیت دائم از اشتغال در مدارس و مراکز غیر دولتی

همچنین مجازات های قابل اعمال در مورد مدارس و مراکز غیر دولتی در صورت تخلف از تکالیف مندرج در این قانون و سایر مقررات ابلاغ شده از طرف آموزش و پرورش عبارتند از:

- اخطار کتبی به مدیر یا موسس

- توبیخ مدیر یا موسس همراه با درج در پرونده

- عزل مدیر و محرومیت از مدیریت در مدارس و مراکز غیردولتی از یک تا سه سال

- محرومیت دائم مدیر از مدیریت مدارس و مراکز غیر دولتی

- تعطیلی موقت مدرسه یا مرکز از یک تا سه سال

- لغو مجوز تاسیس و تعطیلی دائم مدرسه یا مرکز

- محرومیت موقت موسس از تاسیس مدرسه یا مرکز غیر دولتی تا پنج سال

- محرومیت دائم موسس از تاسیس مدرسه یا مرکز غیر دولتی

در صورت عزل مدیر مدرسه، انتخاب مدیر جدید به روش مذکور در ماده 1 انجام می شود و تا تعیین مدیر جدید اداره مدرسه حداکثر تا پایان سال تحصیلی بر عهده مدیر موقتی است که توسط آموزش و پرورش با اولویت کارکنان همان مدرسه مشخص می شود. در صورت عزل مدیر مرکز پرورشی یا آموزشی، نحوه اداره آن مرکز به تشخیص شورای نظارت استان است.

در صورت تایید رای شورای نظارت استان مبنی بر تعطیلی مدرسه غیر دولتی، اداره آن تا پایان سال تحصیلی بر عهده آموزش و پرورش است.

براین اساس آرای شورای نظارت استان در موارد حکم به تعطیلی موقت یا دائم مدرسه یا مرکز یا محرومیت موقت یا دائم موسس از تاسیس مدرسه یا مرکز غیر دولتی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای قابل تجدید نظر خواهی در شورای نظارت مرکزی است. آرای صادره توسط شورای نظارت مرکزی قطعی و لازم الاجراء است. فرجام خواهی از آرای شورای نظارت مرکزی در مورد تعطیلی دائم مدرسه یا مرکز غیر دولتی یا محرومیت دائم موسس از تاسیس مدرسه یا مرکز غیر دولتی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای در دیوان عدالت اداری انجام می شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet