هدر موبایل
1389/06/22 17:12:00
سرویس سیاسی
بنائی طی یادداشتی تاکیدکرد؛

ضرورت اتحاد ملی و انسجام اسلامی در بین مسئولان و مردم

**طرح اتحاد ملى و انسجام اسلامى در قالب شعار و رویه عملىِ مسئولان وکارگزاران نظام و نیز روحانیون و روشنفکران جامعه، و همچنین ملت واحزاب و رسانه‌هاى تحلیلی خبرى کشور، چه فلسفه‌اى دارد؟علی بنایی نماینده مردم قم طی یادداشتی به این سوال پاسخ گفته است.

در پاسخ به این سؤال باید از یک سو، کارآمدىِ عناصر اتحاد و انسجام را یادآور گشت و در بستر آن به شکوفایى استعدادهاى نسل نو پرداخت و از دیگر سو، به کندوکاو بایسته‌اى در جغرافیاى سیاسى و فرهنگىِ اتحاد ملى و انسجام اسلامى؛ به عنوان یک دعوت دست یازید. در این یادداشت، طى بندهاى جداگانه‌اى، تحلیل ضرورت طرح شعار اتحادملى و انسجام اسلامى در سال کنونى از نظر مى‌گذرد.

بهره گیرى پایدار از رمز پیروزى انقلاب اسلامى

نسل انقلاب و نیز بیش‌وکم؛ نسل سوم انقلاب ـ که حضور چشمگیر و غرورآفرین خود را در عرصه‌هاى گوناگونِ انتخاباتى‌ـ از گزینش رئیس‌جمهورگرفته تا نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، و مجلس خبرگان رهبرى، وشوراهاى شهر و روستاـ نمایانده است، بدین نکته پى برده که انقلاب اسلامى در بستر انسجام ملى و اسلامى شکل گرفته است.

به سخنى دیگر مى‌توان گفت، اگر در تاریخ سیاسى ایران، رهبرى کم‌مانندِ حضرت امام خمینى(ره) با الهام‌پذیرى از آیات قرآن کریم و سنت روشنگر و هدایت‌گرانه پیامبر اعظم (ص) و نیز تعالیم انسان‌سازانه اهل بیت در رأس هرم جامعه متجلّى نمى‌گشت، چنین پدیده معجزآسایى در تاریخ ایران و اسلام به وقوع نمى‌پیوست.

در حقیقت آنچه استعمار غرب و آمریکا را غافلگیر ساخت و معادلات سیاسى آنان را در منطقه به هم ریخت، وحدت دینى ـ سیاسى یک ملت بیدار شده نسبت به هویت خویشتن بود.

بر شاهدان روزهاى انقلاب پوشیده نیست که امام خمینى، تنها کسى بود که قدرت جذب و هدایت عناصر و جریان‌هاى مذهبى و ملى، در حوزه ودانشگاه و جامعه را داشت. معظم‌له پس از پیروزى انقلاب و در دوران نهادینه شدن آن، پیوسته ملت و نخبگان را از خطر تضعیف انسجام مى‌آگاهانید و کم‌ترین حرکت مغایر با هم‌گرایى ملت را تحمل نمى‌کرد.

نامگذارى سال کنونى در پیوند با اتحاد ملى و انسجام اسلامى از جانب حضرت آیت‌الله العظمى خامنه‌اى ـ مدّ‌ظلّه العالى ـ یادآور ایام شکوهمند وحماسه‌آفرین انقلاب اسلامى است که معظم‌له به راستى یکى از ارکان خلل‌ناپذیر آن شناخته شده‌اند.

افزون بر آن، باید به لزوم بهره‌گیرى اجتماعى از وحدت اشاره کرد. طرح اتحاد ملى از این دیدگاه را مى‌توان زمینه ارج نهادن به عامل بنیادى بقاى نظام و جامعه ایرانى به حساب آورد. هرچند در دهه‌هاى اخیر، همگان به اتحاد با یک دیگر توجّه داشته و در نهایت مصالح انقلاب و نظام را بر منافع شخصى و جناحى و حزبى‌شان ترجیح مى‌دادند، با این همه در برخى مقاطع تاریخىباید بازگشت آشکار و فراگیر به عوامل بسترساز انقلاب داشت.

مرحله‌اى که هم اکنون در آن به سر مى‌بریم، به دلایل ویژه‌اى که از آن سخن به میان خواهیم آورد، اقتضاى تازه‌اى در ارتباط با همبستگى ملت و اقشار مختلف آن دارد. از این روست که طرح اتحاد ملى و انسجام اسلامى را مى‌توان یادکردى تأثیر‌گذار بر سرنوشت انقلاب اسلامى به شمار آورد.

الگوسازى از ملت و جامعه مسلمان ایرانى

امروز جامعه دینى ایران در حاکمیت نظام جمهورى اسلامى، به مرحله‌اى از رشد و پیشرفت در عرصه‌هاى علمى و اقتصادى و فناورى دست یافته است که معمار بزرگ انقلاب؛ حضرت امام خمینى(ره) آرزومند آن بود و همواره چنین آینده‌اى را نوید مى‌داد.

شکى نیست که تحمل چنین ملت و نظام و جامعه‌اى متکى به خویشتن بر استکبار جهانى گران مى‌آید و دشمنان پنهان و آشکار انقلاب از هر طریقى مى‌کوشند تا حرکت شتابنده و امیدبخش ایرانیان را متوقف سازند.

برخوردهاى سخت و غیرقانونى دنیاى غرب و استعمار با روند فناورى هسته‌اى ـ که در صلح‌آمیز بودن آن جاى تردید نیست ـ به دست مى‌دهد که آنان نمى‌خواهند ایران به صورت الگویى راهگشا براى ملت‌ها درآید. مقام معظم رهبرى با طرح اتحاد ملى و انسجام اسلامى، در حقیقت استکبارجهانى و صهیونیسم بین‌المللى را به چالشى نفس گیر انداخته‌اند، تا ظرفیت‌هاى والاى ملت ایران در عرصه‌هاى اخلاق و ایمان و دانش ونوآورى و صلح‌گرایى را در معرض داورى جهانیان قرار دهند.

بى‌گمان بدون وحدت گرایش‌هاى دینى ـ سیاسى ایرانیان و مسلمانان در رویارویى با سردمداران کفر و نفاق، نمى‌توان با سربلندى از آوردگاهى چنین دشوارخیز بیرون آمد. رهبرى انقلاب با هوشیارى و بینش خاص خویش در شناخت دشمن و مکر و نیرنگ وى ـ که شاهد تلاش‌هاى تفرقه‌افکنانه داخلى و خارجى بودیم ـ در واقع سلاح برنده را از چنگ آمریکا درآورد.

همان‌گونه که دهه‌هاى خودباورى و نوآورى را سپرى کردیم و هم‌اکنون در مقطع مشاهده شکوفه‌هاى نهال دانش به سر مى‌بریم، باید در پرتو هم‌گرایى‌هاى مهربانانه و مؤمنانه خود، الگوى رفتارى متناسب با ضرورت‌هاى نظام جمهورى اسلامى را به منطقه و جهان ارائه داد.

افزایش توانمندى کارگزاران نظام در جهت عزّت ملّى

آیا در درون نظامى که متکى به آراى مردم است، مى‌توان نظاره‌گر برخى کارگزارانى بود که از گرایش فعال در روند عزت ملى، بیگانگى و فاصله دارند؟

نگاهى به کارنامه کارگزاران جمهورى اسلامى در دهه‌هاى اخیر نشان مى‌دهد که کارآمدى آنان در گرو تعهد و پاىبندى به آرمان عزت ملى بوده است، بنابراین در هر مقطع از مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامى، اگر مردم نشانه‌هایى از رویکردهاى مغایر با ضرورت‌هاى جامعه دیده‌اند، خواه ناخواه با این پرسش مواجه گشته‌اند؛ چه عواملى سبب شده که عناصر خودى و حاکم بر کشور، منافع صنفى یا گروهى خود را بر مصالح انقلاب و ملت فداکار ترجیح داده‌اند؟

شاید کارکردهاى کارگزاران از هر دسته و جناح، به دلیل نگاه درونى آنان قابل توجیه باشد، امّا مردم در نگاه بیرونى خود نسبت به عملکردهاى کارگزاران در نهادها و ارگانهاى گوناگونِ حقوقى و قضایى و اجرایى، نگرش واقع‌بینانه‌ترى خواهند داشت.

مطالبات خرد و کلانِ اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى و سیاسى ملت، به روشنى نمودار چند و چونِ شیوه‌هاى کارگزاران نظام مى‌باشد.

بى‌تردید فقدان نگاه اتحاد ملى و اخلاق سالم برخى عناصر موجود درمجموعه نظام را باید یکى از علل اساسى ناکارآمدى آنان در سیاست داخلى و خارجى به شمار آورد. همان گونه که بستر دستاوردهاى مثبت و عزت‌گراى جمهورى اسلامى نشان مى‌دهد، همدلى و پیوستگى نیروهاى نظام عامل بنیادى پیشرفت‌هاى علمى و عملى در عرصه روابط سیاسى ونظامى و فرهنگى و اقتصادى با کشورهاى منطقه و جهان بوده است.

بنابراین نباید تردید داشت که شعار اتحاد ملى در صورت عینیت یافتن از سوى نهادها و ارگان‌هاى خدمت‌گذار جمهورى اسلامى، مى‌تواند تضمین‌کننده حرکت ملت در صراط عزت ملى باشد.

اساساً مقام معظم رهبرى، مخاطب نخست خود را همین گروه مى‌شناسد؛ گروهى که قدرت را در اختیار داشته و باید ملت را به تعبیرحضرت امام خمینى(ره) ولى نعمت خود بشناسند. اگر اینان به هر دلیلى، پایبندى صادقانه به دعوت اتحادگرایانه رهبرى انقلاب در حوزه رسالت وکارکردهاى خود نداشته باشند و به عزت ملى در فضاى اتحاد ملى نیندیشند، چه انتظارى مى‌توان از جامعه داشت؟

از این روست که طرح اتحاد ملى در سال حاضر را باید همراه با مقاصدى همچون افزایش توانمندى کارگزاران نظام در جهت عزت ملى به حساب آورد. البته بى‌شک، این کارگزاران اعم از روحانى و غیرروحانىِ نظام هستند که باید منش و کنش‌ها و واکنش‌هاى خرد و کلان خود را دربستر هم‌گرایى فراجناحى شکل بخشند و از گسترش موج بدبینى و بى‌اعتمادى و ستیزه‌گرى‌هاى لفظى بى‌حاصل و زیان‌بار پیشگیرى کنند.

ارتقاى آمادگى هاى داخلى براى مقابله سیاسى ونظامى با استکبار

نقش دیگر اتحاد ملى ـ که نمودار ضرورت آن است ـ ارتقا بخشیدن به روندآمادگى‌هاى ملت و دولت است. همبستگى‌هاى جامعه ـ چه در بعد مدیریت کلان و فراگیر نظام و چه در بعد ملى و اجتماعى که گروه‌هاى گوناگون را مى‌نمایاند ـ در نهایت باید سبب ساز ظهور آمادگى‌هاى روانى و ذهنى ِهمگانى باشد.

به سخنى دیگر، در بستر اتحاد ملى باید به شناسایى نیرومندى‌هاى بالقوه اى پرداخت و آن را در بدنه مدیریت سیاسى و نظامى کشور به کارگرفت که خنثى‌کننده توطئه‌هاى دشمنان است.

چنان که دوران دفاع مقدّس در تاریخ کشور ما به دست مى‌دهد، ایرانیان از هر قومیت و اقلیت و جمعیت سیاسى در صورت تمرکز رهبرى و هدایت‌گرى‌هاى سنجیده آن مى‌توانند ظرفیت‌هاى آمادگى خود براى هرگونه مقابله را آشکار سازند.

آنچه در این میانه، قابل تأمل و پیگیرى است، همانا گشودن فراخناى کارآمدِ اتحاد ملى است.

بدین گونه است که سستى ورزیدن در جریان همبستگى عناصر مدیریتى کشور و نیز جریان همبستگى حاکمیت و ملت، گناه و ستمى نابخشودنى است، چراکه نظام جمهورى و تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم نشان داده است که ذخیره‌هاى کلانى از آمادگى در برخورد با تهدیدها وتوطئه‌هاى دشمن در وجود ملت نهفته است.

اما آنچه که به ظهور عینى آن همه کمک مى‌کند، عبارتند از: ایمان و خودباورى و اعتماد به نفس و به ویژه اتحاد ملى. بى‌شک هنوز در حافظه بدخواهان اسلام و نظام، مى‌توان خاطره‌هاى تلخ آنان از افتخارآفرینان عرصه جهاد و شهادت هشت ساله دفاع مقدس را سراغ گرفت.

آیا بسیج بیست میلیونى ـ به تعبیر حضرت امام خمینى نماد بارز و عینى اتحاد ملى و انسجام اسلامى ایرانیان نبود؟

در جهت ارتقاى آمادگى‌هاى داخلى، بى‌گمان باید مسئولیت هاى انکارناپذیرى را براى مسئولان و کارگزاران و نیز حوزه‌هاى علمیه و دانشگاه‌هاى کشور برشمرد؛ زیرا هرکدام به نوعى، سهمى در این روندخواهند داشت.

تبیین مفهوم و هدف آمادگى‌هاى سیاسى و نظامى، تداوم فعالیت هاى مرتبط با تجهیز ابزارى، تبلیغ کارآمد و انسجام‌گرایانه در قبال تبلیغات تفرقه‌افکنانه رسانه‌هاى جهان استکبارى، ایجاد الفت بین گروه‌هاى متمایل به وطن و عزت و سرافرازى ایرانیان و مسلمانان، خدمت‌رسانى‌هاى مستمر و تأثیرگذار دولت بر روند معیشتى جامعه، بایسته‌هاى اجتناب‌ناپذیرند.

حجت‌الاسلام علی بنایی

 نماینده مردم قم در خانه ملت

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet