ولادت امام علی النقی هادی
1386/05/13 13:04:00
سرویس صحن

مجلس این هفته در مورد تغییر ساعت رسمی کشور تصمیم می‌گیرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این هفته گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تغییر ساعت رسمی کشور را بررسی کرده و در مورد آن تصمیم خواهند گرفت.

یک فوریت این طرح در جلسه علنی 21 فروردین 1386 به تصویب نمایندگان رسیده است.

جزییات دستور کارهای جلسات این هفته مجلس به این شرح است:

1- بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر رسیدگی به لوایح و طرح‌های ذیل طبق اصل (85) قانون اساسی که در جلسه علنی مورخ 23/3/1386 اعلام گردیده است. تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 3/4/1386 به تصویب رسید.

تقاضای مذکور در خصوص شش بند اول مطرح و از درج مجدد آن خودداری گردید.

لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان (شماره ثبت 348)

لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان (شماره ثبت 458)

لایحه پیشگیری از وقوع جرم (شماره ثبت 438)

لایحه جرایم رایانه‌‌ای (شماره ثبت 429)

لایحه تشکیل پلیس قضایی (شماره ثبت 461)

2- گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه توسعه صنایع دریایی. تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 5/4/1386 به تصویب رسید. (شماره ثبت 74)

3- گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد لایحه بیمه‌‌های اجتماعی کارگران ساختمانی. یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 20/3/1386 به تصویب رسیده است. (شماره ثبت 471)

4- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تغییر ساعت رسمی کشور. یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 21/1/1386 به تصویب رسید. (شماره ثبت 662)

5- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت. یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 1/3/1386 به تصویب رسید. ضمنا تقاضای نمایندگان محترم مبنی بر رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه علنی مورخ 25/2/1386 اعلام گردید. (شماره ثبت 683)

6- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح بند (ج) تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 کل کشور. یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 30/2/1386 به تصویب رسید. (شماره ثبت 686)

7- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اجازه ایجاد ردیف مستقل به دولت برای موسسات آموزشی و پژوهشی مصوب شورای گسترش آموزش عالی در بودجه سال 1386. یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 18/2/1386 به تصویب رسیده است. (شماره ثبت 671)

8- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند - مصوب 1373 - با اصلاحات بعدی. یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 26/11/1385 به تصویب رسیده است. (شماره ثبت 654)

9- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه اجازه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 23/3/1386 به تصویب رسیده است. (شماره ثبت 661)

10- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح ماده واحده قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای مقاوم سازی مدارس بدون استحکام مصوب 1385. یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 24/11/1385 به تصویب رسیده است. (شماره ثبت 652)

11- گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد رد طرح الحاق یک تبصره به ماده (29) و اصلاح مواد (39) (در تغییر نام، وظایف و ساختار کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و تلفیق) و (213) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 20/3/1386 به تصویب رسیده است. (شماره ثبت 703)

12- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان مجلس از سازمان حفاظت محیط زیست.

13- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد سوال آقای محمدعلی مقنیان نماینده بیجار از وزیر نیرو.

14- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد سوال خانم عشرت شایق نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر جهاد کشاورزی.

15- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد سوال آقای سیدمحمد جعفر سادات موسوی نماینده مبارکه از وزیر نیرو.

16- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد سوال آقای محمدحسین استکی نماینده اصفهان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.

17- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد سوال آقای محمدعلی مقنیان نماینده بیجار از وزیر کشور.

مقرر گردید در ابتدای هر جلسه علنی سه فقره از موافقتنامه‌های ذیل که تقاضای تغییر دستور آنها در جلسه علنی مورخ 3/5/1386 و 9/5/1386 به تصویب رسیده است، مطرح شود.

18- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه در مورد کمک متقابل اداری در امور گمرکی. (شماره ثبت 489)

19- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش. (شماره ثبت 509)

20- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا. (شماره ثبت 521)

21- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه‌های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه. (شماره ثبت 613)

22- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه‌ بین جمهوری اسلامی ایران و رومانی. (شماره ثبت 525)

23- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی. (شماره ثبت 528)

24- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد. (شماره ثبت 537)

25- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس. (شماره ثبت 578)

26- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب اصلاحیه کنوانسیون بین المللی دریانوردی. (شماره ثبت 569)

27- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا). بنابر تصمیم مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 20/1/1385 این لایحه به مدت 6 ماه مسکوت مانده بود. (شماره ثبت 203)

به دلیل عدم فرصت رسیدگی به کلیه موارد در دستور هفتگی، در این جزوه تنها به ذکر 27 مورد بسنده شده است. متذکر می‌گردد 40 مورد دیگر نیز در راستای ماده (102) آیین نامه داخلی در دستور هفتگی قرار دارد.

همچنین سوال عبدالمحمد رستاد نماینده داراب و زرین دشت از وزیر جهاد کشاورزی و نیز سوال امین شعبانی نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران از وزیر نیرو نیز در دستور‌کار این هفته جلسات علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet