هدر موبایل
1389/07/03 10:03:00
سرویس صحن
این هفته در صحن علنی قرائت می‌شود

گزارش عدم اجرای قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی‌وحرفه‌‌ای

**گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درخصوص عدم اجرای قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی و عدم پذیرش‌دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای این هفته در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.

به گزارش خانه ملت، دو گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه اصلاح ماده (100) قانون شهرداری مصوب 1334 و طرح حمایت از بازسازی بافتهای فرسوده و همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی و پانزده منطقه ویژه اقتصادی که هر سه از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده‌اند، در این هفته مورد بررسی مجدد نمایندگان در صحن علنی قرار می‌گیرند.

نمایندگان در هفته جاری همچنین بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری که یک فوریت این طرح در جلسه علنی 16 خرداد ماه سال جاری ‌به تصویب رسیده است و دیگر گزارش این کمیسیون درمورد طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی  که ک فوریت این طرح نیز در جلسه علنی 9 اسفند ماه سال گذشته ‌به تصویب رسیده است را در دستور کار خود دارند.

گزارش کمیسیون انرژی درمورد طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی که یک فوریت این طرح در جلسه علنی 17 آذر ماه 1388‌به تصویب رسیده است، گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی که در جلسه علنی 8 مهر ماه 1388 برای بررسی مجدد به کمیسیون عودت داده شد، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری و هماهنگی امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان و گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 از دیگر دستور کارهای جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی است.

نمایندگان در جلسات علنی این هفته مجلس به بررسی دو گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه الحاق جزایر هندورابی و فارور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کیش، لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه ، آستارا و سهلان، گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا و سه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد سه لایحه موافقتنامه "معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری"، "استرداد مجرمین" و "معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری" بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی و دیگر گزارش این کمیسیون درمورد لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه خواهند پرداخت.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه تصویب موارد حذف، اصلاح و الحاق به اساسنامه مقاوله‌نامه و آیین‌نامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه بین‌المللی مخابرات طی کنفرانس سران مختار (آنتالیا - 2006 «1385 هجری شمی»)، گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی، گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه الحاق سازمان تعاونی کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه کمک متقابل بین گمرکات دو کشور و پروتکل اصلاحی آن و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر از دیگر دستور کارهایی است که در جلسات علنی هفته جاری مجلس مورد رسیدگی نمایندگان قرار می‌گیرد.

در این هفته همچنین "سیدشمس‌الدین حسینی" وزیر امور‌اقتصادی و دارایی برای پاسخگویی به سؤال "یوسف نجفی" نماینده مراغه و عجب‌شیر، "سیدمحمد حسینی" وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پاسخگویی به سؤال "محمود احمدی‌بیغش" نماینده شازند و "مسعود شریعتمداری" وزیر نفت برای پاسخگویی به سوال "محمد‌کریم عابدی" نماینده طبس و فرودس در صحن علنی مجلس حاضر می‌شوند.

8 گزارش کمیسیون‌ اقتصادی درخصوص مطالبات شبکه بانکی کشور، کمیسیون ویژه نظارت و پی‌گیری اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی درمورد سهام عدالت، کمیسیون اقتصادی درخصوص نظارت بر نحوه و روند اجراء قانون مبارزه با پولشویی، گزارش کمیسیون عمران درخصوص سانحه قطار توربوترن مشهد- تهران (ایستگاه آزادور) در بهمن‌ماه 1388، گزارش کمیسیون صنایع و معادن پیرامون بررسی شکایت گروهی از خریداران کامیون «دانگ فنگ» از شرکت سایپا دیزل، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره بررسی وضعیت صنعت فولاد کشور، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره بررسی وضعیت صنایع حمل و نقل ریلی کشور و گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد ارزیابی عملکرد بخش صنعت کشور و مقایسه آن با اهداف و تکالیف برنامه چهارم توسعه  در این هفته دراجرای بند «6» ماده «33» آیین‌نامه داخلی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.

بر اساس بند «6» ماده «33» آیین‌نامه داخلی مجلس تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاهها و نحوه اجراء قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت از وظایف کمیسیون‌های تخصصی مجلس است.

بر اساس تبصره این بند نیز، کمیسیونها می‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت، با دعوت از مسؤولین ذی‌ربط موضوع را بررسی نموده و گزارش آن را به هیأت رئیسه ارائه نمایند. هیأت رئیسه می‌تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قراردهد. در این صورت سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت هرکدام به میزان پانزده دقیقه و شش‌نفر از نمایندگان به قید قرعه از بین متقاضیان هرکدام به میزان پنج دقیقه، نظرات خود را بیان می‌نمایند.

هرگاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهادهایی برای تصویب به مجلس ارائه نماید با رعایت مفاد آئین‌نامه داخلی در دستور حداکثر دوهفته بعد مجلس قرارخواهد گرفت و مطابق آئین‌نامه داخلی رسیدگی می‌شود.نمایندگان می‌توانند پیشنهادهای خود را تا (48)ساعت پس از پایان قرائت گزارش به کمیسیون تحویل نمایند. کمیسیون تا یک هفته گزارش نهایی خود را به مجلس ارائه می‌دهد.

بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان مبنی بر تقدیم مجدد طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که کلیات آن قبلاً در جلسه علنی 24 تیر ماه سال جاری به‌تصویب نرسیده و رد شد، نیز در اجراء ماده 133 آیین‌نامه داخلی در دستور کار هفته جاری نمایندگان در صحن علنی قرار گرفته است.

بر اساس ماده 133 آیین‌نامه اگر طرحى مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‏هاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى واقع نشد، فقط با تقاضاى کتبى پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس مجددا قابل طرح در مجلس است..

همچنین گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درخصوص عدم اجرای قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی و عدم پذیرش‌دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای در اجرای ماده «233» آیین‌نامه داخلی در جلسات علنی هفته جاری قرائت و بررسی خواهد شد.

بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی، هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

بر اساس تبصره 1 این ماده، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

در تبصره 2 ماده 233 نیز آمده است: درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet