هدر موبایل
1389/07/03 14:08:00
سرویس صحن
این هفته قرائت می‌شود

9 گزارش نظارتی کمیسیون‌های مجلس در صحن علنی

**۹ گزارش نظارتی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود.

به گزارش خانه ملت، 8 گزارش کمیسیون‌ اقتصادی درخصوص مطالبات شبکه بانکی کشور، کمیسیون ویژه نظارت و پی‌گیری اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی درمورد سهام عدالت، کمیسیون اقتصادی درخصوص نظارت بر نحوه و روند اجراء قانون مبارزه با پولشویی، گزارش کمیسیون عمران درخصوص سانحه قطار توربوترن مشهد- تهران (ایستگاه آزادور) در بهمن‌ماه 1388، گزارش کمیسیون صنایع و معادن پیرامون بررسی شکایت گروهی از خریداران کامیون «دانگ فنگ» از شرکت سایپا دیزل، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره بررسی وضعیت صنعت فولاد کشور، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره بررسی وضعیت صنایع حمل و نقل ریلی کشور و گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد ارزیابی عملکرد بخش صنعت کشور و مقایسه آن با اهداف و تکالیف برنامه چهارم توسعه  در این هفته دراجرای بند «6» ماده «33» آیین‌نامه داخلی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.

بر اساس بند «6» ماده «33» آیین‌نامه داخلی مجلس تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاهها و نحوه اجراء قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت از وظایف کمیسیون‌های تخصصی مجلس است.

بر اساس تبصره این بند نیز، کمیسیون‌ها می‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت، با دعوت از مسؤولین ذی‌ربط موضوع را بررسی نموده و گزارش آن را به هیأت رئیسه ارائه نمایند. هیأت رئیسه می‌تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قراردهد. در این صورت سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت هرکدام به میزان پانزده دقیقه و شش‌نفر از نمایندگان به قید قرعه از بین متقاضیان هرکدام به میزان پنج دقیقه، نظرات خود را بیان می‌نمایند.

هرگاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهادهایی برای تصویب به مجلس ارائه نماید با رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی در دستور حداکثر دوهفته بعد مجلس قرارخواهد گرفت و مطابق آیین‌نامه داخلی رسیدگی می‌شود.نمایندگان می‌توانند پیشنهادهای خود را تا (48)ساعت پس از پایان قرائت گزارش به کمیسیون تحویل نمایند. کمیسیون تا یک هفته گزارش نهایی خود را به مجلس ارائه می‌دهد.

همچنین گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درخصوص عدم اجرای قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی و عدم پذیرش‌دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای در اجرای ماده «233» آیین‌نامه داخلی در جلسات علنی هفته جاری قرائت و بررسی خواهد شد.

بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی، هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

بر اساس تبصره 1 این ماده، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

در تبصره 2 ماده 233 نیز آمده است: درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet