انتخابات ریاست جمهوری
1389/07/10 08:41:00
سرویس صحن
با تصویب نمایندگان؛

نحوه تعیین قیمت‌های غیریارانه‌ای برق، فرآورده‌های نفتی و گاز مشخص شد

**نمایندگان مجلس شوای اسلامی نحوه تعیین قیمت‌های غیریارانه‌ای برق، فرآورده‌های نفتی و گاز را در بررسی طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی روز چهرشنبه 7 مهرماه ،مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات طرح یک فوریتی اصلاح الگوی مصرف انرژی ماده 2 این طرح را با 148 رای موافق و 5 رای مخالف و 8 رای ممتنع تصویب کردند.

بندهای ماده 2 این طرح به شرح ذیل است.

الف ـ بازیافت انرژی:بهره گیری از انرژی های اتلافی در سامانه های مصرف کننده انرژی، به طوری که باعث افزایش بازدهی کلی انرژی گردد.

ب ـ برچسب مصرف انرژی: صفحه حاوی اطلاعات مربوط به معیارها و مشخصات فنی از قبیل مقدار مصرف و یا بازده انرژی در هر کالای انرژی بر و مقایسه آن با معیارهای مصوب است که قابل نصب بر روی کالاها باشد.

پ ـ تجهیزات مصرف کننده انرژی: وسایل، ماشین آلات و کالاهای مصرف کننده حاملهای انرژی یا تبدیل کننده انرژی که در بخشهای مختلف اعم از صنعت، کشاورزی، تجاری، خانگی، حمل و نقل عمومی و نظایر آنها استفاده می شود.

ت ـ توربین های انبساطی: تجهیزاتی است که به جای فشار شکن نصب می شود و از انرژی حاصل از تفاوت فشار گاز طبیعی شبکه های گازرسانی استفاده و آن را تبدیل به برق می کند.

ث ـ تولید همزمان برق و حرارت: فناوری ویژه ای که در آن تلفات حرارتی ناشی از تبدیل سوخت به انرژی مکانیکی یا الکتریکی، بازیافت شده و به مصرف حرارتی مراکز صنعتی، تجاری، مسکونی، کشاورزی و عمومی می رسد و در اثر آن بازدهی کل سامانه به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.

ج ـ تولید همزان پراکنده برق و حرارت: روشی که در آن با توجه به توسعه مولدهای مقیاس کوچک، همزمان برق و حرارت در محل مصرف تولید می شود و بدون نیاز به انتقال، حرارت تولید شده به مصرف می رسد.

چ ـ حاملهای انرژی : مواد و عناصر طبیعی اعم از فسیلی و غیرفسیلی یا فرآورده های آنها مانند نفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، ذغال سنگ و منابع تجدید شونده انرژی که قابلیت انرژی زایی دارند و می توان با انجام عملیات خاصی، از انرژی نهفته در آنها به صورتهای مختلف استفاده نمود.

ح ـ حمل و نقل ترکیبی: اتصال سامانه های مختلف جابه جایی مسافر و حمل کالا به نحوی که شیوه حمل و نقل به صورت بهینه تغییر یابد.

خ ـ حمل و نقل هوشمند: فناوری های پیشرفته الکترونیکی، مخابراتی و اطلاعاتی در وسایل نقلیه و زیرساختهای حمل و نقل که به کارگیری آنها موجب افزایش ایمنی، بهره وری، تسهیل در رفت و آمد و کاهش تراکم ترافیکی می گردد.

د ـ ساختمان سبز: به ساختمانی اطلاق می شود که ضوابط خاص مکان یابی، طراحی سامانه های ساخت، اجراء، نگهداری، بهره برداری و بازیافت در آن به منظور آسیب رسانی هر چه کمتر به طبیعت و تعامل با محیط پیرامونی رعایت می شود.

ذ ـ ساختمان و واحد صنعتی هدف: ساختمان و واحدی صنعتی که مشمول مقررات مدیریت انرژی است.

ر ـ سامانه مصرف کننده انرژی: مجموعه ای از تجهیزات و فرآیندهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و مانند آن است که در آن انرژی مصرف، تبدیل و یا منتقل می شود.

ز ـ سوخت: موادی که قابلیت احتراق دارند؛ مانند نفت خام، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی، ذغال سنگ و ذغال چوب. سوخت هسته ای شامل این تعریف نیست.

ژ ـ شرکت بارسی فنی انرژی: شرکتی از نوع خدمات مهندسی و تایید صلاحیت شده که موظف به بررسی و اندازه گیری معیار مصرف انرژی در واحدهای صنعتی و تطبیق آن با معیارهای تعیین شده در استانداردهای مربوطه است.

س ـ شرکت خدمات انرژی: شرکتی از نوع خدماتی و مهندسی است که در کلیه بخشهای مصرف کننده انرژی، پروژه های مرتبط با بهبود کارآیی انرژی را طراحی، اجراء و تامین مالی می کند. این شرکت با تضمین حصول سطح مشخصی از کارآیی انرژی، تمام مخاطرات پروژه را بر عهده می گیرد و هزینه و سود خود را از محل صرفه جویی انرژی تامین می کند.

ش ـ شناسنامه صرفه جویی انرژی: فرم گزارشی از میزان و نحوه صرفه جویی انرژی واحدها و سامانه ها و فرآیندهای یک واحد صنعتی است، که موارد و اقلام آن طبق بخشنامه ها و آئین نامه ها مشخص خواهد شد.

ص ـ ضوابط برتر مدیریت مصرف انرژی: مجموعه مشخصات فنی مربوط به مصرف انرژی است که دربرگیرنده کیفیتی بالاتر نسبت به استاندارد و متضمن مصرف کمتر نسبت به حد تعیین شده برای اعمال تشویقهای ویژه در معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی بر طبق آئین نامه های مربوط به ضوابط قانونی استاندارد مصرف انرژی باشد.

ض ـ فرآیند مصرف کننده انرژی: مجموعه عملیاتی است که به تولید یا تبدیل یک کالا و یا ارائه خدمات مشخصی منجر و طی این عملیات، حاملهای انرژی مصرف گردد.

ط ـ قیمت غیریارانه ای برق: قیمتی که هر ساله توسط هیات وزیران تعیین می شود.

ظ ـ قیمت غیریارانه ای فرآورده های نفتی: قیمتی معادل بهای عرضه فرآورده های نفتی در خلیج فارس است.

ع ـ قیمت غیریارانه ای گاز: قیمتی معادل بهای پایه صادراتی گاز است.

غ ـ کاربران انرژی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای دولتی و غیردولتی شامل تولیدکنندگان، فروشندگان، مصرف کنندگان انرژی و تجهیزات و فرآیندهای انرژی بر اعم از اینکه مصرف کننده یا تولیدکننده مستقیم حاملهای انرژی باشند و یا بر آن تاثیر بگذارند.

ف ـ گرمایش و سرمایش ناحیه ای: توزیع انرژی حرارتی و برودتی از یک منبع مرکزی تبدیل انرژی به طوری که نیازهای گرمایشی و سرمایشی در یک ناحیه تامین شود.

ق ـ مدیریت بار: مجموعه مطالعات و فعالیتهای مهندسی و مدیریتی که منجر به کاهش مصرف انرژی در محدوده زمانی اوج مصرف یا انتقال و توزیع آن به سایر ساعات یا فصول می شود و منحنی بار را هموار می کند.

ک ـ مصرف انرژی: کاربرد انرژی برای اینکه انرژی ثانویه یا محصول و خدمات تولید شود.

گ ـ مصرف ویژه انرژی: میزانی از انرژی است که به ازاء یک واحد تولید وارزش اقتصادی آن مصرف می شود و این واژه برای کل اقتصاد کشور، یک بخش و یا اجزاء آن به کار می رود.

ل ـ معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف، بازده و مصرف ویژه انرژی و سایر ویژگی های فنی در کلیه تجهیزات، فرآیندها و سامانه های انرژی بر که به نحوی با مصرف انرژی مرتبط است.

م ـ مییزی انرژی : مجموعه مطالعات و فعالیت های فنی و اقتصادی که منجر به شناخت و ارزیابی نحوه و میزان و محل مصرف حاملهای انرژی، تلفات انرژی و عوامل موثر در آن می شود و موجب ارائه شیوه ارتقاء سطح بازدهی مصرف حامل های انرژی و روشهای اعمال مدیریت انرژی در کارخانه ها، ماشین آلات، تجهیزات، فرآیندهای صنعتی و ساختمان ها می گردد.

ن ـ واحد مدیریت انرژی: واحدی در موسسات صنعتی است که مجموعه عملیاتی شامل شناخت میزان و نحوه مصرف حاملهای انرژی، ثبت اطلاعات مربوط و تعیین و اجراء راهکارهای لازم جهت کاربرد بهینه انرژی را به عهده دارد.

همچنین طبق تبصره این ماده قیمت غیریارانه ای برق، فرآورده های نفتی و گاز تابع افزایش یا کاهش قیمت های موضوع بندهای «ط»، «ظ» و «ع» این ماده است.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet