هدر موبایل
1389/08/04 11:53:00
سرویس کمیسیون ها

متن گزارش نهایی کمیسیون نظارت و پیگیری اجراء اصل در مورد سهام عدالت44

**متن کامل گزارش نهایی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء اصل (۴۴) قانون اساسی پیرامون پیشنهادها و راه حل های مربوط به گزارش سهام عدالت، منتشر شد.

خبرگزاری خانه ملت متن کامل گزارش نهایی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء اصل (44) قانون اساسی پیرامون پیشنهادها و راه حل های مربوط به گزارش سهام عدالت، که در جلسه علنی روز 6 مهر ماه در صحن علنی مجلس قرائت شد، منتشر کرد.

متن کامل این گزارش به این شرح است:

در اجرای تبصره ذیل بند (6) ماده (33) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، متعاقب گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء اصل (44) پیرامون سهام عدالت به شماره چاپ 1228 و شماره گزارش 23 مورخ 14/6/89 که در جلسه علنی مورخ 6/7/89 مطرح گردید، پیشنهادهای مندرج در گزارش مذکور به همراه پشنهادهای واصله از سوی نمایندگان محترم، طی چند جلسه با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاه های اجرائی ذی ربط مورد بررسی قرار گرفت و موارد ذیل به عنوان گزارش نهایی کمیسیون در جلسه مورخ 19/7/89 به تصویب رسید:

1- مطابق با مواد (34) تا (38) قانون اصلاح برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، قانون تفسیر نحوه اجرای ماده (35) این قانون و آئین نامه اجرائی سهام عدالت مصوب 29/1/1388 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، هرچه سریعتر مشمولین بندهای «الف» و «ب» ماده (34) به عنوان سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی شوند و با ورود آنها به بورس در قالب شرکت های سهامی عام و فعال شدن کانون سهام عدالت، امکان مالکیت کامل و مدیریت مردم در سهام عدالت فراهم گردد.

2- باتوجه به بند (1)، شرکت های تعاونی شهرستانی که عهده دار ساماندهی سهام عدالت و ارائه خدمت به اعضاء هستند می توانند با احراز شرایط به صورت شرکت های تعاونی فراگیر ملی و یا تعاونی سهام عام، سازماندهی گردند و در جهت تحقق بند «ب» سیاست های کلی اصل (44) و تقویت بخش تعاون بر اساس مفاد مواد (9) تا (12) قانون، فعالیت اقتصادی نمایند.

3- باتوجه به ضرورت اجرای نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نامه شماره 62163/814/ﻫ/ب مورخ 13/12/1388 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری مبنی بر لغو تصویب نامه شماره 169213/43654 مورخ 25/8/1388 هیات وزیران درخصوص تصدی نمایندگی سهام عدالت در شرکت های واگذار شده، لازم است احکام صادره اعضاء هیات مدیره توسط دستگاه های اجرائی لغو شود و ترکیب هیات مدیره براساس معرفی نمایندگان سهام عدالت توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی و کانون مربوط، موضوع ماده (8) آئین نامه مصوب 29/1/1388 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) اصلاح گردد.

4- کلیه شرکت های سرمایه گذاری استانی (موضوع ماده 35 قانون) براساس مفاد تفسیر نحوه اجرای ماده (35) مصوب 31/5/1389 مجلس شورای اسلامی، ضرورت دارد اساسنامه خود را با یان قانون تطبیق دهند و به صورت شرکت های سهامی عام و به عنوان عضو کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی، موضوع ماده (8) آئین نامه مصوب 29/1/1388 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44)، فعالیت نمایند.

5- جامعه هدف سهام عدالت (واجدین شرایط شش دهک درآمدی کشور) مطابق با بندهای «الف» و «ب» و تبصره های (1) و (2) ماده (34) قانون، به ویژه با شناسایی و ثبت نام اقشار محروم تر در جوامع روستایی و عشایری، شهری و حاشیه شهرها و کارگران باقیمانده، تکمیل گردد.

6- مانده سود سهام عدالت که تا پایان سال مالی منتهی به تیرماه 1389 مبلغ 19.626.485.911.727 ریال است از شرکت های سرمایه پذیر دریافت گردد و از سوی دیگر اقساط باقیمانده سهام که تا پایان سال مالی منتهی به تیرماه 1389 مبلغ 5.511.000.000.000 ریال است به خزانه واریز شود و همچنین به منظور رفع مشکلات موجود در تسویه بدهی اقساط سهام عدالت و ایجاد ارتباط بین تخفیف مبلغ و نحوه انتقال سهام و پرداخت سود با تسویه اقساط معوق و سررسید شده، پیشنهاد می گردد اصلاحات لازم در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) صورت پذیرد.

7- به استناد بند «ب» ذیل تبصره (3) ماده (3) و ماده (6) و تبصره های ذیل آن و ماده (34) قانون، دولت می تواند بابت سهم بیست درصد (20%) خویش از ارزش مجموع سهام دولتی در بنگاه های پالایش نفت صددرصد (100%) سهام در دو پالاشگاه که طرح های توسعه ای دارند، حفظ نموده و توامان واگذاری کامل 7 پالایشگاه دیگر را به بخش غیردولتی و سهام عدالت اجرائی نماید.

همین رویه در مورد سایر واگذاری های گروه (2) ماده (2) قانون قابل اجراء بوده و بلااشکال به نظر می رسد.

8- درصورت عدم اجراء تکالیف قانونی مذکور در بندهای فوق، خصوصا بندهای (3) و (4) مطابق با تبصره (1) ماده (233) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مراتب به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.

دومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد واگذاری سهام عدالت در صحن علنی مجلس قرائت شد.

بر اساس تبصره ذیل بند 6 ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس، کمیسیونها می‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت، با دعوت از مسؤولین ذی‌ربط موضوع را بررسی نموده و گزارش آن را به هیأت رئیسه ارائه نمایند. هیأت رئیسه می‌تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قراردهد.

هرگاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهادهایی برای تصویب به مجلس ارائه نماید با رعایت مفاد آئین‌نامه داخلی در دستور حداکثر دوهفته بعد مجلس قرارخواهد گرفت و مطابق آئین‌نامه داخلی رسیدگی می‌شود. نمایندگان می‌توانند پیشنهادهای خود را تا (48)ساعت پس از پایان قرائت گزارش به کمیسیون تحویل نمایند. کمیسیون تا یک هفته گزارش نهایی خود را به مجلس ارائه می‌دهد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet