هدر موبایل
1387/04/15 09:26:00
سرویس صحن

دستورکارهای جلسات علنی مجلس

دستورکار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه ۱۶تیر و چهارشنبه ۱۹تیر اعلام شد.

به گزارش خانه ملت، جزییات دستورکارهای اعلام شده به این شرح است:

 


ردیف

شماره ثبت

عنوان

شماره چاپ

شماره چاپ سابقه

 • 1

30

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد :

طرح استفساریه بند (الف) ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جزء (1) بند (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)

163

30

 162

 • 2

14

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد:

طرح اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380. (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)

164

14

 • 3

-

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه جهت بررسی طرح تحول اقتصادی دولت در اجرای ماده (59) آئین‌نامه داخلی مجلس.(تقاضای نمایندگان محترم در جلسه عنلی مورخ 12/4/1387 اعلام وصول گردید)

-

-

 • 4

-

انتخاب دونفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر جهت هیات نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت . (موضوع ماده (1) قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت مصوب 20/6/1373)

-

-

 • 5

-

انتخاب دونفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران . (موضوع ماده (1) قانون نحوه اجرای اصل (175) قانون اساسی مصوب 11/7/1370)

-

-

 • 6

-

انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیات نظارت بر مطبوعات. (موضوع بند (ج) ماده (10) قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 30/1/1379)

-

-

 • 7

-

انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر کمیته اجراء و پیگیری و هماهنگی لازم حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین. (موضوع ماده  (5) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 19/2/1369)

-

-

 • 8

-

انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی اداری. (موضوع ماده (114) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386)

-

-

 • 9

-

انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا خارج از مجلس به عنوان ناظر در کمیسیون نظارت بر فعالیت گروهها و احزاب . (موضوع ماده  (10) قانون فعالیت احزاب، جمعیتها ... مصوب 7/6/1360)

-

-

 • 10

-

انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات و یک نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در هیات عالی گزینش . (موضوع بند (4) ماده (4) قانون گزینش معلمان وکارکنان آموزش و پرورش و کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب 14/6/1374)

-

-

 • 11

-

انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ویک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر درستاد چگونگی هزینه‌کرد اعتبار تخصیصی به منظور مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور افغانستان. (موضوع ماده واحده قانون مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی افغانستان مصوب 13/5/1381))

-

-

 • 12

-

انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در شورای پول واعتبار. (موضوع بند (و) ماده  (10)  قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383)

-

-

 • 13

-

انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی. (موضوع بند (ک) ماده (14) قانون ساختار نظام جامع و رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383)

-

-

 • 14

-

انتخاب دو نفر از کادر پزشکی کمیسیون بهداشت ودرمان به عنوان ناظر در شورای عالی نظام پزشکی.(موضوع ماده (8) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383مجمع تشخیص مصلحت نظام )

-

-

 • 15

-

انتخاب یک نفر ازاعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان ناظر جهت شورای عالی آب. (موضوع ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 6/10/1379)

-

-

 

همچنین انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور (در اجرای مواد 11 و 14 قانون دیوان محاسبات کشور ) در دستور هفته جاری قرار دارد.

 

قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361

ماده11 - رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هردوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود.

تبصره- برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون برنامه‌ و بودجه و محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد.

ماده 14 - دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هردوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای

اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود، برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات وبا تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.

 

مستندات و سوابق قانونی دستور هفتگی مجلس

_____________________________________

مستند ردیف (3)دستور هفتگی

ماده (59) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 

ماده 59 - در مسائل مهم و استثنائى که براى کشور پیش مى‏آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه‏اى براى رسیدگى و تهیه گزارش ضرورت پیدا مى‏کند، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل مى‏شود. اعضاى کمیسیون ویژه که هفت تا پانزده نفر بنا به نظر پیشنهاددهندگان خواهند بود، مستقیما در جلسه علنى توسط نمایندگان با رأى مخفى و اکثریت نسبى انتخاب خواهند شد.

            هیأت رئیسه کمیسیون ویژه همانند دیگر کمیسیون‏ها انتخاب خواهد شد.

__________________________

مستند ردیف (4)دستور هفتگی

قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت مصوب 20/6/1373

 

ماده 1 - برای نظارت بر امر مسافرتها و ماموریتهای غیرثابت کارکنان دولت و کلیه دستگاههائی که به نحوی از بودجه عمومی کشور وشرکتهای دولتی استفاده می‌نمایند ، هیاتی از افراد ذیل در وزارت امور خارجه تشکیل می‌گردد:

 • 1- نماینده رئیس جمهور به عنوان رئیس هیات.
 • 2- معاون وزیر امور خارجه.
 • 3- معاون وزیر اطلاعات.
 • 4- معاون وزیر دستگاه ذیربط بدون حق رای.
 • 5- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر.

تبصره - .....

__________________________

مستند ردیف (5) دستور هفتگی

قانون نحوه اجرای اصل (175) قانون اساسی در بخش نظارت مصوب 11/7/1370

 

ماده 1 - در اجرای اصل (175) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد تاوظایف مقرر در این قانون را انجام دهد:

1 - ....

3- دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مقننه به انتخاب و معرفی مجلس شورای اسلامی.

تبصره - ....

________________________

مستند ردیف (6) دستور هفتگی

قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/1379

 

ماده 7- متن ماده (10) قانون وتبصره‌های (2) و(3) به شرح زیر اصلاح ویک تبصره به عنوان تبصره (5) به آن الحاق می‌گردد:

ماده 10 - اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی واخلاقی لازم و مومن به انقلاب اسلامی می‌باشند عبارتند از :

الف - یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.

ج - یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.

د - یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

هـ- یکی از مدیران مسوول مطبوعات به انتخاب آنان.

و - یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.

ز - یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.

تبصره 2 - ....

__________________________

مستند ردیف (7) دستور هفتگی

قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 19/2/1369

 

ماده 1 - سرزمین فلسطین به ملت فلسطین تعلق داشته و دارد و رژیم اشغالگر قدس و حکومت غاصب صهیونیستها که با ظلم وغصب و قتل عام وجنایت بر این سرزمین وبیت‌المقدس مسلط گردیده‌اند غاصب و ظالم و محکوم‌اند و بر همه ملتها وانسانهای حق طلب جهان خصوصا مسلمانان وبالاخص مردم وحکومت جمهوری اسلامی ایران لازم است از مردم ستمدیده و آواره و مبارز فلسطین تا رسیدن به حقوق حقه خویش به هر نحو ممکن حمایت و دفاع نمایند.

هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی موظف است از طرق مختلف این حمایت را تعمیق و گسترش بخشد و در فرصتهای مقتضی کنفرانسی از نمایندگان کشورهای اسلامی وصاحب‌نظران در این راستا تشکیل دهد.

دبیرخانه دائمی کنفرانسهای بین‌المللی فلسطین به منظور برگزاری این کنفرانسها و پیگیری مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره فلسطین تشکیل می‌شود.

اعضاء دبیرخانه پنج نفر متشکل از یک نفر به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی (به عنوان دبیر) و دو نفر نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی موضوع ماده (5) این قانون برای کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین و دو نفر از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌باشد. کلیه امور دبیرخانه با نظر اعضاء انجام پذیرفته و مصوبات آن با رای اکثریت اعضاء لازم‌الاجرا است.

هزینه دبیرخانه دائمی از محل اعتبار قانون مصوب قبلی تامین میگردد.

دستورالعمل اجرائی این قانون توسط دبیرخانه تهیه و به تصویب رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده 5 - به منظور اجرا و پیگیری وهماهنگی‌های لازم کمیته‌ای مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزارت امور خارجه ، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، بنیادشهید، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، وزارت اطلاعات، بنیاد جانبازان، هلال احمر و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس زیر نظر رئیس جمهور یا نماینده ایشان تشکیل و هر شش ماه اقدامات انجام شده را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

__________________________

مستند ردیف (8) دستور هفتگی

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386

 

ماده 114-  به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه‌گرا و مردم‌ساالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد.

اعضاء شورای یاد شده عبارتند از:

1 - رئیس جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.

2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).

3- وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وکار و اموراجتماعی و سه نفر از وزراء بخشهای دیگر به انتخاب هیأت وزیران. 

4- وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذیربط حسب مورد.

5 - دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.

6- دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.

7- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط می‌باشد.

مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجراء است.

__________________________

مستند ردیف (9) دستور هفتگی

قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و

انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده

مصوب 7/6/1360

 

ماده 10 - به منظور صدور پروانه جهت متقاضیان ونظارت بر فعالیت گروهها و انجام وظایف مصرحه در این قانون کمیسیونی به شرح زیر در وزارت کشور تشکیل می‌گردد:

1 - نماینده دادستان کل کشور.

2 - نماینده شورای عالی قضائی .

3 - نماینده وزارت کشور.

4 - دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین داوطلبانی که از داخلی مجلس و خارج آن به معرفی یکی از نمایندگان حداکثر تا یک هفته قبل از انتخاب کتبا به کمیسیون داخلی معرفی شده باشند، تاریخ انتخابات حداقل پانزده روز قبل توسط رئیس مجلس در جلسه علنی اعلام خواهد شد.

__________________________

مستند ردیف (10) دستور هفتگی

قانون گزینش معلمان وکارکنان آموزش و پرورش و اصلاحات بعدی مصوب 14/6/1374

 

ماده 4- رئیس جمهور برای انجام وظایف مقرر در ماده (5) این قانون و با توجه به مواد و ضوابط مندرج در فرمان حضرت امام (ره) هیات عالی گزینش با ترکیب زیر تشکیل می‌دهد:

1 - نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

2 - دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور(درصورتی که فردی توسط رئیس جمهوری به این سمت منصوب شده باشد)

3 - وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد.

4 - دو نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و آموزش و تحقیقات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

__________________________

مستند ردیف (11) دستور هفتگی

قانون مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور افغانستان

مصوب 13/5/1381

 

ماده واحده -به دولت اجازه داده می‌شود به منظور مشارکت جمهوری اسلامی ایران درکمک به بازسازی کشور افغانستان، تا مبلغ سیصد و هشتاد و پنج میلیارد (000 000 000 385) ریال از اعتبارات ردیف 503462 (واگذاری سهام شرکتهای دولتی) منظور در جداول قانون بودجه سال 1381 کل کشور کسر و به سقف اعتبار ردیف 503001 (هزینه‌های پیش‌بنی نشده) اضافه و برای کمک به بازسازی کشور افغانستان اختصاص دهد.

ستادی مرکب از وزرای امور اقتصادی ودارائی، امورخارجه، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ورئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل و چگونگی هزینه‌کرد مبلغ مذکور را مشخص خواهد نمود. دو نفر از اعضای کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر درجلسات ستاد شرکت خواهند نمود.

__________________________

مستند ردیف (12) دستور هفتگی

بند (و) ماده (10) قانون برنامه پنجساله چهارم

 

ماده 10 -

 الف -....

‌و - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.

- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی.

- دو تن از وزراء به انتخاب هیأت‌وزیران.

- وزیر بازرگانی.

- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی‌ جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری.

- دادستان کل کشور یا معاون وی.

- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.

- رئیس اتاق تعاون.

- نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی  و  برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای‌اسلامی (‌هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

            ‌تبصره - ریاست شورا برعهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌خواهد بود.

__________________________

مستند ردیف (13) دستور هفتگی

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383

 

ماده 14- ترکیب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد:

الف - رئیس جمهور (رئیس شورا)

ب- وزیر رفاه و تامین اجتماعی (دبیر شورا)

ج - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

د - وزیر کشور.

هـ- وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی.

و - وزیر آموزش و پرورش.

ز - وزیر مسکن و شهرسازی.

ح - وزیر کار و امور اجتماعی

ط - وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ی - وزیر امور اقتصادی ودارائی.

ک - سه نفر نماینده مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

__________________________

مستند ردیف (14) دستور هفتگی

قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

مصوب 16/8/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

ماده 8 - اعضاء شورای عالی عبارتند از :

الف- بیست پنج نفر از کادر پزشکی به ترتیب : سیزده نفر پزشک، سه نفر دندانپزشک ، سه نفر دکترای داروساز، دو نفر دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، دو نفر کارشناس مامائی، دو نفر از سایر لیسانسیه‌های پروانه دار گروه پزشکی.

ب - دو نفر از اعضاء کمیسیون بهداشت و درمان به معرفی کمیسیون بهداشت ودرمان وانتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) و یک نفر از کادر پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور.

تبصره 1 - مجمع عمومی یک سال قبل از انتخابات نسبت به اضافه نمودن و ترکیب وتعداد اعضاءشورای عالی (موضوع بند  (الف) این ماده) مطابق با پیشنهاد شورای عالی تصمیم‌گیری خواهد نمود.

تبصره 2 - جلسات شورای عالی نظام پزشکی که حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل می‌شود باحضور دوسوم اعضاء شورا رسمی است وتصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر بوده و برای واحدهای ذیربط لازم‌الاجرا است.

تبصره 3 - وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و نیز افرادی که از طرف وزیر تعیین می‌شوند می‌توانند در تمام جلسات شورای عالی و هیات مدیره نظام پزشکی با حق اظهارنظر وبدون حق رای شرکت نمایند.

تبصره 4 - شورای عالی نظام پزشکی دارای یک رئیس ، دونایب رئیس و یک دبیر خواهد بود که ازبین اعضاء شورا با رای اکثریت نسبی اعضاء رسمی شورا برای مدت دو سال انتخاب میگردند.

تبصره 5 - دبیر شورای عالی مسوول تشکیل جلسات واداره دبیرخانه شورا خواهد بود. اداره جلسات شورا به عهده رئیس یا نایب رئیس شورا خواهد بود.

تبصره 6 - کلیه اعضاء انتخابی شورای عالی می‌بایست در انتخابات هیات مدیره شهرستانها شرکت و انتخاب شده‌ باشند.

__________________________

مستند ردیف (15) دستور هفتگی

ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 6/10/1379

 

ماده 10 - به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تامین ، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی به نام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهادکشاوزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهوری تشکیل می‌گردد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود . تصمیمات این شورا با تصویب هیات وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی برای دستگاههای ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet