هدر موبایل
1389/09/17 10:14:00
سرویس کمیسیون ها

گزارشی از نقش نمایندگان خراسان جنوبی در پیشنهادهای سازنده برای برنامه پنجم

**محمدکریم‌عابدی و موسی‌قربانی دو نماینده‌ای هستند که از میان چهار نماینده خراسان جنوبی بیشترین امضا برای طرح پیشنهادهای اصلاح و تکمیل مفاد برنامه پنجم توسعه را داده‌اند، در این ارتباط هفته نامه آوا مطلبی را به چاپ رسانده که آنرا در ادامه می خوانید .

برنامه پنجم توسعه در حالی مراحل پایانی کار خود در مجلس شورای اسلامی را سپری می‌کند که نقش نمایندگان خراسان جنوبی در آن قابل توجه بوده است. چهار نماینده خراسان جنوبی در سه کمیسیون حقوقی‌و قضایی، امنیت ملی و سیاست خارجی و همین‌طور کمیسیون عمران هستند.

در بررسی ضمیمه پیشنهادات نمایندگان برای اصلاح برنامه پنجم که شامل 9 جلد جزوه می‌شود نمایندگان به طور انفرادی و گروهی به طرح پیشنهادات خود پرداخته‌اند. این پیشنهادات شامل حذف کل ماده، حذف جزئی و اصلاحاتی در مواد می‌شده است که جدای از برنامه رسیدگی کمیسیون تلفیق در صحن علنی مطرح و به طور جمعی درباره آن رای‌گیری شده است.

در میان نمایندگان خراسان جنوبی «محمدکریم عابدی» نماینده مردم فردوس، سرایان، بشرویه و طبس با 13 امضا و موسی‌قربانی نماینده مردم قائنات با 12 امضا بیشترین حضور در طرح پیشنهادات را در میان نمایندگان خراسان جنوبی داشته‌اند. همچنین محمدرضا صابری با سه امضا برای طرح پیشنهاد و حسین ابراهیمی نیز با یک پیشنهاد در این زمینه فعالیت داشته‌اند. موسی‌قربانی که عضو کمیسیون حقوقی‌و قضایی مجلس نیز هست بیشتر در فصل ششم برنامه و در بحث توسعه منطقه‌ای پیشنهاداتی مطرح کرده است. 

فصل ششم برنامه پنجم شامل 16 ماده می‌شده که در نهایت کمیسیون تلفیق یکی از آنها را حذف کرده است. برای نمونه یکی از مواد مربوط به توسعه منطقه‌ای ماده 159 است.

ماده 159-الف- به منظور تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌ها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1- رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر)

2- معاون برنامه‌ریزی استان

3- مدیرکل تربیت‌بدنی استان

4- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

5- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

6- فرمانداران (حسب مورد)

7- فرمانده بسیج استان

ب- برای افزایش اختیارات شهرستان‌ها در چارچوب وظایف شورای برنامه‌ریزی توسعه استان، کمیته برنامه‌ریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد.

تبصره 1- درمورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از رؤسای واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌کند.

تبصره 2- اعضای کمیته برنامه‌ریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان (متناظر ادارات کل استانی) است.

تبصره 3- نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذکور برعهده معاون برنامه‌ریزی استان است که نصب و عزل وی با پیشنهاد استاندار و حکم معاونت انجام می‌گیرد و تحت نظر معاونت فعالیت می‌کند.

ج- دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به‌عنوان ناظر در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت.

د- جلسات شورا با حضور دوسوم اعضا، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضا حاضر معتبر است. رأی‌گیری در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با ورقه و به‌صورت مخفی است.

هـ- آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل وظایف، اختیارات و کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 همچنین یکی دیگر از مواد برنامه پنجم که مربوط به فصل ششم و توسعه‌ منطقه‌ای است ماده 174 است. در این ماده نیز تصریح شده است: دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ارتقای سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر به عمل آورد:

الف- حذف شد.

ب - ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی

ج - حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی- کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستانهای دارای قابلیت توسعه

د - تعیین الگوی مدیریت در آبادی‌های فاقد شورای اسلامی

هـ - حذف شد.

و - حذف شد.

ز - تدوین سیاست‌های تشویقی در جهت مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) ‌و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه

ح - بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوی معماری اسلامی- ایرانی با مشارکت مردم، دولت و نهادهای عمومی

ط - آموزش فنی و حرفه‌ای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیت‌های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات

ی - ساماندهی و استقرار فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوق‌های مالی و اعتباری

ک - ساماندهی روستاها در قالب مجموعه‌های روستایی به‌منظور خدمات‌رسانی بهتر و مؤثرتر

ل - احداث، ترمیم و نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راههای روستایی

بندالحاقی 1- ارتقای شاخص‌های توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها

بندالحاقی 2- حمایت مالی ازطریق اعطای تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روش‌های محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی ازطریق مشارکت با تشکل‌های حقوقی به‌منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet